| Nahlásit

Chemie - názvosloví

prosím potřebovala bych pomoc s některými názvy:
SF6
NaCl, KOH, BaO2, Ca(NO3)2, (NH4)2PtCl6, NaTe, Cu3Au, SiC,
AlN

díky
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
S(?)F(-I)6 => S(VI)F6 fluor-id sír-ový
K(OH) OH - hydroxid O(-II) + H(+) => OH- , K(I) hydroxid drasel-ný
BaO2 Ba(II) (2.skupina PSP, vždycky +2 => O2(-2) je peroxidická skupina (-)O-O(-), takže peroxid bar-natý
Ca(NO3)2 Sůl HNO3, NO3(-1), Ca(II) dusičnan vápenatý
(NH4)[PtCl6] NH4(+1), [PtCl6] tedy -2. V tom je 6*Cl- (clorido-), platina tedy musí mít +4: hexachloridoplatičitan amonný.
NaTe - Te je záporná část molekuly s koncovkou -id. Na v 1 skupině PSP má vždycky +1, takže tellur-id sod-ný
Cu3Au - zlato má ox. čísla 1 a 3, v tomto případě 3, Cu = 3/3 = 1
zlat-id měď-ný
SiC Si(IV) , C(-IV), koncovka -id (=karbid) karbid křem-ičitý
AlN = Al(III) N(-III) - nitrid hlinitý.
| Nahlásit
SF6 - fluorid sírový
NaCl - chlorid sodný
KOH - hydroxid draselný
BaO2 - peroxid barnatý
Ca(NO3)2 - dusičnan vápenatý
(NH4)2PtCl6 - hexachloroplatičitan amonný
Na2Te - tellurid sodný
Cu3Au - aurukuprid
SiC - karbid křemičitý
AlN - nitrid hlinitý
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek