| Nahlásit

Výpočty z chemický rovnic

Dobrý den, potřeboval bych pomoci s příklady. Vůbec nevím,jak na ně. Počítal jsem podle internetu, ale pořád mi to hází špatně výsledky. Prosím o pomoc.

1) Vypočítejte, kolik ml 35% HCl (hustota 1,17 g/cm3) budeme potřebovat na přípravu 14 l titračního roztoku, požaduje-li se, aby 1 ml tohoto roztoku byl ekvivalentní 1 mg Na2CO3. M(HCl) = 36,5 g/mol, M(Na2CO3) = 106,0 g/mol

3) Vypočítejte, kolik procent nečistot obsahuje technický FeSO4 . 7 H2O.
2,5 g vzorku bylo rozpuštěno na 100 ml roztoku. K manganometrické titraci bylo odebráno 10 ml. Nalezená spotřeba KMnO4 (c = 0 ,0105 mol/l) činila 15,2 ml.
M ( FeSO4 . 7 H2O) = 278,0 g/mol).

5) Dokonalým spalováním propanu vzniklo 65,5 l oxidu uhličitého. Kolik gramů propanu bylo použito (výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa)?
Molární hmotnost propanu: M = 44,1 g/mol
Molární objem oxidu uhličitého: Vm = 22,4 dm3⋅mol-1

6) Jaká je hmotnostní koncentrace roztoku HCl (M = 36,5 g/mol)? 57 ml tohoto roztoku bylo kvantitativně zneutralizováno 40 ml roztoku K2CO3 (c = 0,2 mol/l).

11) Kolik g KOH (MKOH = 56.1 g/mol) budete potřebovat na neutralizaci 119,2 ml roztoku HCl, který má pH = 1,33
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: 1 mg Na2CO3 = 0,001/106 = 9,434*10^-6 mol. Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2
Odpovídajíci množství HCl je dvojnásobné - 1,887*10^-5 mol v 1 cm3titračního roztoku. Převedme na mol*dm3 vynásobením 1000x a doastaneme 0,01887 mol/dm3.

3: Mn(VII) + 5Fe++ = Mn++ + 5Fe(3+); fz = 100/10 = 10; n(Mn(VII)) = 5n(Fe++)
Ve vzorku bylo n(FeSO4.7H25O) = 10*5*n(KMnO4) = 50*0,0152*0,0105 = 0,00798
m(FeSO4.7H2O) = n*M = 0,00798*278 = 2,2184 g .m(nečist.) = 2,5-2,2184 = 0,2816g.
% nečistot 100*0,2816/2,5 = 11,26%.

5:C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O; n(CO2) = 65,5/22,4 = 2,924 molCO2
n(C3H8) = n(CO2)/3 = 2,924/3 = 0,975 mol; m(C3H8) = n*M = 0,975*44,1 = 42,98g

6:K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2 => n(HCl) = 2*n(K2CO3) = 2*0,04*0,2 = 0,016mol.
c(HCl) = n/V = 0,016/0,057 = 0,2807 mol/dm3; cm = c*M = 0,2807*36,5 = 10,246g/dm3

11: c(HCl) = c(H+) = 10^-1,33 = 0,04677 mol/dm3. n(KOH) = n(HCl)
m(KOH) = M*n = 56,1*0,04677*0,1192dm3 = 0,313g.

OK?
| Nahlásit
Pokud máš výsledky správné, proč je sem nedáš a také svoje špatné?
| Nahlásit
Asi ano,děkuji moc. Ten příklad 11 mi skoro zabil...🤯
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek