| Nahlásit

Murphyho zákony

Jak se vám líbí Murphyho zákony? Který z nich považujete za obzvláště vtipný, pravdivý, zajímavý... či vás jinak zaujal.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Tak to jsi nadhodila téma, Lidunko! Z toho může být záplava, bohužel ale i s rizikem, že se objeví něco, co se za Murphyho zákony jen vydává, taková ta lidová moudra. Ale z těch opravdu původních se mi moc líbí: "Čím delší termín, tím větší pravděpodobnost jeho nesplnění". Jistě to znáš, když někomu řekneš, to má čas, stačí tak do měsíce, tak když mu za měsíc zavoláš, tak často řekne, že to ještě nemá (neudělal, nesplnil atd.) Zatímco, když termín zní "zítra", "do dvou dnů", tak tento problém vzniká mnohem méně často.
| Nahlásit
Pavle, z mý pracovní zkušenosti vím, že už jen z tohoto důvodu musím vědět a dostat jasnou precizní odpověď - kdyže to TEDY bude? (všimni si druhé strany - dlouhé ticho, než ti odpoví a to KDYKOLI). Otázka profesionality. Nic víc.
| Nahlásit
Nejlepší záběry se nabízejí, jakmile Vám dojde film
| Nahlásit
Nejsilněji si uvědomíš, jaks ji miloval až když Tě opustí (to ale není Murphy a hlavně to není bonmot, ale pravda)
| Nahlásit
Gandalfe, já to tak také cítila, ale bylo to jen do doby než mne opustil natrvalo, pak jsem se z toho postupně začala vzpamatovávat a zjistila, že lze žít i bez něj a to jsem byla léta přesvědčená, že to byla láska osudová. Dokud mne opouštěl a vracel se, pořád jsem žila v jakési marné naději, až ta naděje padla a věděla jsem, že je prostě konec, musíš se s tím naučit žít a zjistíš, že to dokážeš. Ale to je můj případ, tvůj může být úplně jiný, ale fakt je ten, že pokud nastane rozchod definitivní, jaksi ti dojde řada věcí, třeba ta, že už si nesmíš dělat žádné nároky, žádné naděje, a že se prostě musíš od toho odpoutat, jinak by ses zbláznil. Ale pokud je u tebe ještě naděje nevzdávej to. U mne už nebyla. Já jsem si teprve později uvědomila, kolik let jsem strávila tou marnou nadějí, kolik smutku jsem v sobě nosila v době, kdy on mne vlastně nechtěl, a to, že jsem ho pořád tak moc chtěla musela být svým způsobem i pro něj stresující záležitost. Ale jak říkám, to je můj příběh, jen můj a tvůj a jiných může být jiný.
Už jsme o tom kdysi psali v diskusi o osudové lásce.
| Nahlásit
To mělo být jen postrčení pro přemýšlení. Jinak každý osud je jedinečný. Nicméně....... díky.
| Nahlásit
Murphologie:

Základní zákon Murphyho:
Co se může pokazit, to se taky pokazí.
Důsledky:
1. Nic není tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá.
2. Všechno stojí více času, než jsi předpokládal.
3. Může-li se něco pokazit ze čtyř různých příčin a podaří-li se ti nakrásně všechny čtyři odstranit, vzápětí se objeví pátá.
4. Když se do něčeho dáš, najde se něco, co musíš udělat ještě dřív.
5. Příroda nadržuje skrytým vadám.
6. Matka příroda je Děvka.

Schnatterlyho shrnutí důsledků:
Co se nemůže pokazit, to se taky pokazí.

Sivermanův paradox:
Může-li být Murphyho zákon vyvrácen, pak
také vyvrácen bude.

Rozšířená varianta Murphyho zákona:
Může-li se pokazit více věcí za sebou,
pokazí se v nejnevhodnějším pořadí.

Definice pesimisty:
Pesimista je optimista se zkušenostmi.

Coitova-Murphyho věta o nevýhodě optimismu:
Optimista nemůže být nikdy příjemně
překvapen.

Základní dilema kvalifikovaného murphologa:
Optimista se domnívá, že svět, ve kterém
žijeme, je nejlepší ze všech možných.
Pesimista se obává, že je tomu skutečně
tak.

Druhý zákon Chisholmův:
Když jde všechno dobře, v nejbližších
chvílích se nutně něco stane.
Důsledky:
1. Když to vypadá, že už to horší být nemůže,
v nejbližší budoucnosti to bude ještě horší.
2. Když se ti zdá, že se situace zlepšuje,
znamená to, že jsi něco nepostřehl.

Třetí zákon Chisholmův:
Každý návrh chápou lidé jinak než ten, kdo
ho předkládá.
Důsledky:
1. I když je tvé vysvětlení tak jasné, že
vylučuje jakýkoliv nesprávný výklad, přesto
se najde někdo, kdo to pochopí špatně.
2. Když máš jistotu, že se tvůj krok setká se
všeobecným souhlasem, někomu se určitě
líbit nebude.

První zákon Scottův :
Není důležité, že se něco děje nesprávně.
Možná, že to dobře vypadá.

Zpět na obsahAplikovaná Murphologie:

Richardovy teze o vlastnictví:
1. Jestliže jsi něco již hodně dlouho
schovával, můžeš to vyhodit.
2. Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to
potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to bude
nenávratně ztraceno.

Lewiho zákon:
I když nakupuješ sebeobezřetněji, buď si
jist, že to samé za chvíli uvidíš někde
jinde za poloviční cenu.
První zákon cyklistiky:
Ať děláš, co děláš, je to vždy do kopce a
proti větru.

Johansonův-Lairdův zákon:
Zub rozbolí zásadně v sobotu večer.

Zpět na obsahStrojírenství:

Zákon o perverzitě přírody:
Není možné předvídat, kterou stranu krajíce
by bylo lepší namazat.

Jenningův doplňující zákon:
Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem
namazanou stranou, je přímo úměrná ceně
koberce.

Loweryho princip:
Když to nejde po dobrém, dělej to násilím.
Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou
součástku.

Anthonyho pravidlo síly:
Nenamáhej se, najdi si větší kladivo!

Cahnův axiom:
Selhaly-li všechny pokusy, je načase si
přečíst návod.

Zákon víceůčelových přístrojů:
Čím má výrobek méně funkcí, tím dokonaleji
je splňuje.

Jenkinsonův zákon:
Beztak to nebude fungovat!

Klipsteinovy zákony:
1. Vaše žádost o patent se nepochybně zpozdí o
týden za obdobnou žádostí podanou někým
jiným.
2. Stabilita dodávek je vždy nepřímo úměrná
napětí grafikonu.
3. Každý drát, rozřezaný na kusy bude příliš
krátký.


Klipsteinovy zákony aplikované na výrobu prototypů:
1. Přípustné odchylky se budou hromadit
jednostranně, aby způsobily co nejvíce
potíží při montáži.
2. Jsou-li podle schematu zapotřebí součástky
"n", na skladě budou součástky "l".
3. Motor se začne otáčet na opačnou stranu.
4. Systém zajišťující spolehlivost vyřadí z
provozu ostatní systémy.
5. Rychlostní jistič chránící přístroj bude
uchráněn, neboť přístroj shoří dříve.
6. Chyba se objeví, až když skončí závěrečné
zkoušky přístroje.
7. Když z ochranného krytu vyšroubuješ
poslední ze šestnácti šroubů, zjistí se, že
byl sňat jiný kryt.
8. Když je kryt upevněn posledním ze šestnácti
šroubů, zjistí se, že se zapomnělo dát
dovnitř těsnění.

Zpět na obsahSituační Murphologie:

Opakovaný postřeh Etorrův:
Druhý jízdní pruh jede vždy rychleji.

O'Brienova rozšířená varianta postřehu:
Přejedeš-li do druhého pruhu, zrychlí se
ten, který jsi opustil.
Kentonův důsledek:
Letadlo se dostane do vzdušného víru,
jakmile se začne podávat káva.
Davisův výklad Rogersova zákona:
Vzdušný vír vzniká v důsledku podávání
kávy.

Lubarského kybernetický zákon o hubení hmyzu:
Jeden mol zaručeně přežije.

Zpět na obsahLékařská murphologie:

Princip pro pacienty:
Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc,
neznamená to, že ví o co jde.Matzova farmakologická definice:
Lékem nazýváme každou látku, která má po
naočkování kryse za následek vědeckou
publikaci.

Telescovy poučky pro zdravotní sestry:
1. Pokoje nemocných odkázaných na infůzi jsou
vždy na druhém konci chodby.
2. Existují dva druhy náplasti: ta, která
nejde přilepit, a ta, která nejde odlepit.
3. Všichni pacienti žádají injekci proti
bolesti ve stejnou chvíli.
4. Všichni, kteří injekci odmítli, když jste
jim ji nabízela, o ni požádají ve chvíli,
když zrovna roznášíš prášky na spaní.

Barachova definice:
Alkoholik je člověk, který pije víc než
jeho lékař.

Zpět na obsahZákladní výzkum:

Gordonův první zákon:
Jestliže nemá cenu nějaký výzkum provádět,
pak ani nemá cenu provádět jej dobře.

Peerův zákon:
Vyřešení problému změní jeho podstatu.

Harvardův zákon:
Za přísně kontrolovaných tlakových,
tepelných a dalších fyzikálních podmínek se
živý organismus chová, jak ho to zrovna
napadne.

Pravidlo přesnosti:
Jestliže pracuješ na řešení nějakého
problému, je velkou výhodou, víš-li předem,
oč jde.

Youngův zákon:
Za každý velký objev vděčíme nějakému
omylu.
Důsledek:
Čím větší dotace, tím později badatelé k
tomu omylu dospějí.

Meskimenův zákon:
Nikdy není dost času na to, aby se to
udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na
to, aby se to udělalo znovu.

Revize kvantového aspektu Murphyho zákona:
Když se něco pokazí, pokazí se všechno naráz.

Schnatterlyho souhrn logických důsledků:
Jestliže něco nemůže dopadnout špatně,stejně to
dopadne špatně.

Rozšířený Murphyho zákon:
Řetězec nepříjemných událostí se zpravidla
uspořádá v co možná nejméně příznivém sledu.

Kohnův logický důsledek:
Dva za sebou jdoucí průšvihy jsou vždy teprve
začátek.

O`Toolova poznámka k Murphyho zákonu:
Murphy byl optimista.

Hillovy připomínky k Murphyho zákonu:
1. Jestliže tím, že se něco kazí, můžeme o hodně
přijít, pak si musíme dát zatraceně pozor.
2. Jestliže touto změnou nemáme co ztratit,
dopřejme si klid.
3. Jestliže naopak můžeme touto změnou všechno
získat, dopřejme si klid.
4. Jestli je nám to fuk, pak je nám to fuk.

Silvermanův paradox:
Může-li se zvrtnout Murphyho zákon,pak se
taky zvrtne.

Naglerův výklad původu základního Murphyho zákona:
Murphyho zákon nebyl objeven Murphym, nýbrž
jiným člověkem téhož jména.

Farnsdickův logický vývod:
Když věci dospějí od desíti k pěti, cyklus se
začne opakovat.

Základní pravidlo pro laboranty:
Když už nerozumíš tomu, co děláš, dělej to
aspoň precizně.

Finagleova osmé pravidlo:
Týmová práce má nesmírný význam. Skýtá
možnost svalit odpovědnost na jiné.

Finagelovo krédo:
Věda se nemýlí. Nedejte se mást fakty.

Stručný průvodce moderní přírodovědou:
1. Je-li to zelené, nebo se to hýbe, je to
biologie.
2. Jestliže to zapáchá, je to chemie.
3. Nefunguje-li to, je to fyzika.

Lermanův zákon o technice:
Kterýkoliv technický problém je možno
vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a
peněz.

Lermanův dodatek:
Dostatek času a peněz není k dispozici
nikdy.

Pátý zákon spolehlivosti:
Mýlit se je lidské. Ale něco dokonale
zašmodrchat je možné pouze s pomocí
počítače.

Zpět na obsahVěda a výzkum z hlediska užité Murphologie:

Felsonův zákon:
Krást myšlenky od jedné osoby je
plagiátorství; krást myšlenky od mnoha lidí
je výzkum.

Zákon velkého objevu:
Na objevné řešení přijdete jedině vzápětí
po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.

Foxův axiom:
Problém se časem může vytratit, avšak lidé,
kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají.

Higdonův zákon:
Správný úsudek vychází ze zkušenosti.
Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.


Finagelův první zákon:
Jestliže se experiment vydaří, pak určitě
něco nebylo v pořádku.

Faktor marnosti:
Žádný experiment nelze považovat za
naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit
jako varovný příklad.

Mayerův zákon:
Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato
bývá značně komlikované něco zjednodušit.

Lunsfordovo pravidlo vědeckého úsilí:
Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po
složitém řešení.

Rudnického princip nobelovských objevů:
Jedině ten, kdo má absolutní znalost o
zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby
jej nikdo jiný nepochopil.

Gioiova teorie:
Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle
nejvíce co říci.

Hanggiho zákon:
Čím je váš výzkum triviálnější, tím více
lidí se o něm dočte.

Sweeneyho zákon:
Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná
dosaženému vědeckému pokroku.

Parkinsonův 6. zákon:
Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu
vycházejících časopisů.

Hornerův postulát pro obě ruce levé:
Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému
zařízení.

Dvě definice komise pro vědeckou činnost:
1. Odborná komise je dvanáct lidí, kteří
dělají práci jednoho člověka.
2. Odborná komise je jediná známá forma
života s dvanácti žaludky a bez mozku.

Inaugurační zákon:
Odborníkem je ten, kdo přichází z jiného
města.

Kerr-Martinův universitní zákon.
A. Při projednávání vlastních problémů se
pracovníci fakulty projevují jako
nejzarytější konzervativci.
B. Při projednávání problémů druhých lidí se
projevují jako ti nejextrémnější
liberálové.

Zpět na obsahMurphologie státu a hospodářství:

Princip Watergate:
O korupci ve státní správě se hovoří vždy v
minulém čase.

Evansův zákon:
Jestliže zůstáváš klidný, zatímco ostatní
ztrácejí hlavu, je to neklamná známka toho,
že jsi problém nepochopil.

Heisenbergova relace neurčitosti investic:
Je možno předvídat, jakým směrem se bude
vyvíjet situace na trhu, ale nikdo nemá ani
potuchy, jak se bude vyvíjet potom.

Horgrenova teze:
Pro ekonomy je reálně existující svět
zpravidla pouze výjimkou.

Glymerův recept na úspěch:
Tajemství úspěchu je upřímnost. Až i tu se
naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.

Zpět na obsahTeorie řízení:

Peterův princip:
Každý pracovník postupuje po služebním
žebříčku tak dlouho, dokud se neoctne na
místě, které není schopen zastávat.
Důsledky:
1. Časem budou všechna místa zastávat
pracovníci, kteří nejsou schopni je
zastávat.
2. Práci vykonávají výhradně ti pracovníci,
kteří na tato místa dosud nepostoupili.

Peterův zákon zastupitelnosti:
Starej se o krtince, hory se už nějak
protlučou.

Sparkovo desatero pro vedoucí pracovníky:
1. Dbej na to, abys vždy vypadal důležitě.
2. Snaž se co nejvíce ukazovat ve společnosti
důležitých lidí.
3. Z tvé řeči nechť čiší autorita. Ale
vyjadřuj se výlučně k evidentním a
prokázaným faktům.
4. Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí,
polož otázku, která nemá s tématem nic
společného, a škodolibě přihlížej, jak tvůj
společník nechápe, o co ti jde. A v ten
okamžik změň téma.
5. Diskuse jiných sleduj s napjatou
pozorností! Chyť se nějaké bezvýznamné
maličkosti, a tím utni veškerou další
debatu.
6. Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco
důležitého, zatvař se jako bys ho považoval
za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu
tutéž otázku jinými slovy.
7. Vybírej si snažší úkoly, ale vyhýbej se
pozornosti lidí a světlům reflektorů.
8. Když opustíš svou kancelář, přidej do
kroku, aby tě nemohli oslovit ani
podřízení, ani nadřízení.
9. Ve své kanceláři se vždy zamykej. Tím
zastrašíš návštěvníky a vyvoláš zdání, jako
bys měl nepřetržitě důležitá jednání.
10. Pokyny uděluj toliko ústně. Nedávej písemně
nic, co by mohlo být založeno do desek
určených k tvému odrovnání.

Zpět na obsahMurphologie na pomoc modernímu řízení:

První zákon modifikace plánu:
Plánovač je uvědoměn o nezbytnosti
modifikace plánu přesně ve chvíli, kdy je
plán hotov.
(Zákon známý též pod názvem: Vzpoměli jste
si právě včas)

H.L.Menckenův zákon schopnostního vývoje:
Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí,
ten to učí a není li schopen to ani učit
pak to řídí.

Jacobsův zákon:
Čím méně určitá organizace produkuje, tím
častěji se reorganizuje.

Leeův zákon:
Při jakémkoliv jednání s kolektivem lidí se
tito lidé projeví jako větší netýkavky, než
člověk původně očekával.

Bralekovo pravidlo úspěchu:
Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou
svolní v případě nezdaru ztratit tolik, co
ty.

Owenova teorie organizační úchylnosti:
Každá organizace má přidělen jistý počet
pracovních míst, která jsou obsazována
naprosto nevyhovujícími osobami.
Logický důsledek: Jakmile tato osoba odejde,
podnik za ni získá náborem jinou, minimálně
stejně nevyhovující sílu.

Postův poznatek z praxe:
Neschopnost osazenstva podniku odpovídá
neschopnosti vedení.

Geniální jedinec v pracovním poměru:
Žádný šéf si neponechá zaměstnance, který
má stále pravdu.

Shapirův zákon odměňování:
Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočkává se
nejvyššího uznání.

Johnsonův zákon:
Výskyt krátkodobých onemocnění mezi
zaměstnanci je nepřímo úměrný celkovému
zdraví organizace.

Tillisův organizační princip:
Jestliže nějaký dokument správně založíte,
víte sice kde je, ale nikdy jej nebudete
potřebovat. Když ho nezaložíte, určitě jej
budete potřebovat, ale nebudete vědět, kde
je.

Grossmanova výpomocná poučka:
Každý úkol, který by se měl splnit, se měl
splnit už včera.

První pravidlo superiorní inferiority:
Nikdy nedej svým nadřízeným znát, že jsi
lepší než oni.

Whistlerův zákon:
I když nikdy nevíte, kdo má pravdu, vždycky
aspoň víte, kdo za věc zodpovídá.

Zpět na obsahÚčetnictví:

Frothingamova mylná teze:
Čas jsou peníze.

Grayův zákon programování:
Vykonání n+1 prkotin vyžaduje přesně tolik
času, jako vykonání n prkotin.

Loggovo vyvrácení Grayova zákona:
Na vykonání n+1 prkotin se spotřebuje
dvojnásobné množství času, než na vykonání
n prkotin.

Rozšířený princip Epsteinův-Heisenbergův:
Ze tří parametrů výzkumu a vývoje (V+V),
jimiž jsou úkol, čas a náklady, lze určit
vždy nanejvýš dva.

Důsledky:
1. Znáš-li úkol a máš-li stanovenou lhůtu,
není možno určit náklady.
2. Je-li jasně určena lhůta i náklady, pak
nelze předvídat, kolik ze stanovených úkolů
bude možno splnit.
3. Jestliže byl jednoznačně stanoven cíl i
potřebná dotace, pak není možno předvídat,
zda a kdy bude úkol splněn.
4. Jestliže jsi měl kliku a dokázal jsi přesně
určit všechny tři parametry, pak jsi
vybočil z rámce V+V.

Paulgův zákon:
V Americe nezáleží na tom, kolik co stálo,
nýbrž na tom, kolik se na tom ušetřilo.

Zpět na obsahPoučky pro mladé inženýry:

Marsova definice:
Odborník je člověk, který přijel z jiného
města.

Zlaté pravidlo umění a vědy:
Ten, kdo má zlato, určuje pravidla.

Zákon prvotřídní kvality:
Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je
vždy působivější než první formulace
znamenité zásady.

Zákon Cohenův:
Důležitější než fakta je to, jak je
pojmenuješ.

Weberova definice:
Odborník ví stále více o stále menším počtu
věcí.
Důsledek:
Nakonec ví opravdu všechno o ničem.

Murphyho zákon termodynamiky:
Všechno se zásadně zhoršuje pod tlakem.

Poulsenova prognóza:
Jestliže se něco nechá běžet na plný výkon,
určitě se to poláme.

Aignerův axiom:
Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou
práci, nějaký váš nadřízený se už postará,
aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.

Grossmanova chybná citace H. L. Menckena:
Na všechny složité otázky existují
jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné
odpovědi.

Frothinghamův 4. zákon:
Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její
důležitosti.

Salvatorův zákon:
Když už jste vyzkoušeli všechno možné i
nemožné, a neuspěli jste, zkuste ještě to,
co navrhoval šéf.

Murphyho paradox:
Udělat něco obtížným způsobem je vždy
snažší.

Engův princip:
Čím se něco snadněji udělá, tím obtížněji
se to pak mění.

Lacklandovy zákony:
1. Nikdy nebuď první.
2. Nikdy nebuď poslední.
3. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně.

Murphyho 4. logický závěr:
Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné,
protože blbci jsou ohromně vynalézaví.

Perrusselův zákon:
Žádný pracovní úkol není tak jednoduchý,
aby se na něm nenechalo nic zkazit.

Juhainův zákon:
Kompromis je vždy nákladnější než
kterákoliv ze dvou původně navržených
alternativ.
Zákon pana Coopera:
Stane-li se, že nerozumíte určitému slovu v
technickém spise, klidně to slovo ignorujte.
Uvidíte, že text bude dávat smysl i bez něho.

Fahnenstockovo pravidlo pro případ nezdaru:
Když jste napoprvé neuspěli, okamžitě
odstraňte veškeré důkazy o svém nezdařilém
pokusu.

Loweryho zákon:
Když se vám něco zasekne, pomozte tomu
násilím. Jestliže se to ulomí, je jasné, že
to tam stejně nemělo co dělat.

Platový axiom:
Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám
stouply daně, a právě tak malé, abyste je
na čistém platu ani nepoznali.

Korekce přísloví Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí:
Když přijdete moc brzy, akce bude zrušena.
Když přijdete na sekundu přesně, budete
muset čekat.
Když se opozdíte, přijdete zas až moc pozdě.

Zpět na obsahVýpočetní technika a programování:

Zákony programování:
1. Každý program je zastaralý ve chvíli, kdy
je vložen do počítače.
2. Příprava každého programu stojí vždy více a
trvá vždy déle.
3. Jestliže se program osvědčil, je třeba jej
změnit.
4. Jestliže se program neosvědčí, je třeba o
něm pořídit dokumentaci.

Greerův 3. zákon:
Počítačový program dělá jen to, co mu
řeknete, nikdy však nedělá to, co byste
chtěli, aby udělal.

První zákon programování:
Každý daný program právě vložený do
počítače je zastaralý.

Sutinův druhý zákon:
Největší zábavu skýtají ty počítačové
úlohy, které nejsou v praxi naprosto k
ničemu.

Zpět na obsahSociální murphologie:

Shirleyho zákon:
Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

Thomův zákon o svátosti manželství:
Životnost manželství je nepřímo úměrná
nákladům na svatbu.

Pravidlo manželského lože:
První usne ten, který chrápe.

Zákon kapitána Pennyho:
Každého člověka je možno nějakou dobu vodit
za nos. Některé lidi je možno vodit za nos
dlouho, ale nikdo ani na okamžik neoblafne
moji starou.

Cheitův povzdech:
Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na
tebe vzpomene tehdy, až se zase ocitne v
nouzi.

Van Royův druhý zákon:
Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné,
nepotřebuješ žádnou radu.

Jaffeův metazákon:
Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Nelze
ale ani zjistit, které věci to jsou.

Zpět na obsahPoznatky Murphologů o lidské povaze:

Fowlerova poznámka:
Jedinou nedokonalostí matičky Přírody je
lidské plémě.

Lippmanova poučka:
Lidé se vždy specializují v oblasti své
největší slabiny.

Steelův výklad životní filozofie:
Každý by měl mít nějaké pevné přesvědčení.
Já třeba jsem pevně přesvědčen o tom, že si
dám ještě jednu.

Zákony lidských vrtochů:
Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale
nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Zákon pravdy:
Člověk občas narazí na pravdu; většinou se
však rychle vzpamatuje a jde dál.

Zákon lži:
Bez ohledu na to, kolikrát už byla určitá
lež odhalena, stále zůstává nějaké procento
lidí, kteří jí věří.

První zákon životaběhu:
Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli
dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Katzův zákon:
Lidé a národy začnou jednat podle zdravého
rozumu, teprve až vyčerpají všechny ostatní
možnosti.

Liebermanův zákon:
Každý lže; to však vůbec nevadí, protože
nikdo nikoho neposlouchá.

Miulesův zákon:
Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde
právě sedíte.

Bolingův postulát:
Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si
starosti, ono to zase přejde.

Berrův 2. zákon ve dvou mutacích:
Každý kdo je populární je nutně neoblíbený.
Nikdo nemá rád vítěze, který stále jen
vyhrává.

Rockefellerův princip:
Nikdy nedělejte nic, při čem by vás mohla
zastihnout smrt.

Lidské rozhodování podle J.S.Gilletové:
Já vím vždycky co chci...Já si to jenom
často rozmyslím jinak.

Levingstonovy zákony o obézních osobách:
1. Tlustý člověk nabývá na objemu tak, aby
zcela zaplnil jakýkoliv oděv, který na sebe
vezme.
2. Tlouštík vždy kráčí středem chodby.

Zpět na obsahMurphologie o partnerských vztazích:

Beifeldův zákon:
Pravděpodobnost, že mladý muž pozná dívku,
která by se mohla stát jeho nastávající,
pyramidálně vzrůstá, je-li tento muž ve
společnosti:
a/ dívky, s níž právě chodí,
b/ své ženy,

c/ lépe vypadajícího přítele s lepším
postavením.

První zákon sociogenetiky:
Celibát není dědičný.

Hartleyův druhý zákon:
Nikdy nespi s někým, kdo je ještě větší
cvok než ty.
Poznámka průměrného manžela:
To bych vůbec nemohl chodit domů.

Zadrův zákon biomechaniky:
Stupeň pokušení je nepřímo úměrný
dosažitelnosti objektu.

Rubyho princip náhodných setkání:
Pravděpodobnost, že potkáte někoho známého,
se prudce zvyšuje, jste-li ve společnosti
osoby, s níž si nepřejete být spatřen.

Poznatek Mae Westové:
Chybovat je lidské, ale pocit je to božský.

Stewartův zákon retroakce:
Je snazší získat odpuštění, než dovolení.

Drazenův zákon restituce:
Doba nutná k nápravě situace je nepřímo
úměrná času, v němž se udála katastrofa.

Pokročilý zákon milostných vztahů:
Když je čím, tak není do čeho.
Když je do čeho, tak není čím.
Dodatek československé mládeže: A když je i čím,
i do čeho, tak není kdy, protože jsme na
schůzi.

Zpět na obsahMurphologové o ženách:

Zákonitost posunu hodnot:
Pampeliška od milence znamená více, než
orchidej od manžela.

Dámský zákon schválnosti:
Člověku se nikdy nelíbí ta věc, na kterou
mu stačí kapsa.

Zákon nepříjemného překvapení:
Nic nevypadá zblízka tak hezky, jak to
vypadalo z dálky.

První zákon peněžní dynamiky:
Peníze nenadále spadlé z nebe obdržíte vždy
současně s nečekanou složenkou na obnos ve
stejné výši.

Zákon klimatologický:
Rychlost větru se zvyšuje přímo úměrně s
účtem za váš účes.

Rada na dovolenou:
Když si balíte kufry, vezměte si o polovinu
méně šatů, zato dvakrát tolik peněz.

Rady pro domácnost:
1. Cokoli se stává poživatelným, když se to
dostatečně jemně nakrájí.
2. Když se při vaření něco zpacká, ať do toho
vrazíte co chcete, bude to ještě horší.

Ananasový zákon (se všeobecnou platností):
Nejlepší části je téměř nemožné oddělit od
těch nejhorších.

Rada tety Sally - murpholožky:
Děvčata, když něco hledáte, nejdřív se
podívejte tam, kde byste to nikdy
nehledali.

Zákon pohybu neživých věcí:
Veškeré neživé předměty jsou alespoň natolik
pohyblivé, aby se vám dostaly do cesty.

Zákon geometrie, působící v domácnosti:
Kterýkoliv horizontální povrch se brzy
vertikálně navrší.

Heisenbergův princip nejistoty:
Nelze znát místo uložení všech předmětů
současně.
Logický důsledek: Najde-li se postrádaná věc,
ihned se ztratí jiná.

Hamiltonovo pravidlo pro čištění oken:
Šmouha, kterou usilovně čistíte, je vždy na
druhé straně.

Zákon o rostlinách:
Životnost pokojové rostliny je nepřímo
úměrná její ceně.
Dodatek průměrného manžela: a přímo úměrná její
ošklivosti.

Zpět na obsahPolitika, jak ji vidí Murphologové:

Princip politiky:
1. V roce, kdy se konají volby, žádný politik
nemluví o daních.
2. Ať říkají co chtějí, nikdy vám neřeknou
celou pravdu.
3. Bez ohledu na to, o čem se mluví, vždycky
jde o peníze.

Zákon politických machinací:
Když není poruce vhodný kandidát, někdo
navrhne Kennedyho.

Zákon novinových titulků:
Jestliže titulek končí otazníkem, odpověď
zní "ne".

Uzeninový zákon:
Kdo má rád uzeniny a respektuje zákony,
nikdy by neměl být u toho, když se tyto
věci dělají.

Zpět na obsahZákony společenského styku:

Zákon paní Murphyové:
V průběhu několika měsíců se vyskytnou
pouze tři společenské události, které za
něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou
na jeden večer.

Zákon telekomunikační:
Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní
číslo, nikdy není obsazeno.

Zpět na obsahMotoristé, seznamte se včas s Murphyho zákony!

Lemarův 1. parkovací postulát:
Když musíte zaparkovat o 6 bloků dál,
najdete vzápětí dvě uvolněná parkovací
místa právě před vchodem do budovy.

Zákon odhalený dědečkem pana Murphyho:
Nikdy neumíš pořádně klít, dokud se
nenaučíš řídit auto.

Neaplikovatelný zákon:
Umyjete-li si auto, abyste tak přivolali
déšť, není to nic platné, stejně nezaprší.

Zákon odbočování:
Na silnici není prakticky žádný provoz do
chvíle, kdy potřebujete odbočit doleva.

Zákon dopravní zácpy:
Dopravní zácpa narůstá v přímé úměrnosti s
dobou, po kterou dopravu řídí dopravák.

Axiom předjíždění:
Řidič za vámi chce jet rychleji než vy - o
2km/hod.Zákon silničních oprav:
Úseky s největším provozem se vždy opravují
nejdéle.

Zpět na obsahSpotřebitelské zákony:

Herblockův zákon:
Když je něco dobré, přestanou to dělat.

Hershiserovo pravidlo:
Je-li výrobek označen nálepkou "Novinka"
nebo "Luxusní výrobek", nejedná se nikdy o
novinku, tím méně o luxusní výrobek.

Sintetosův první spotřebitelský zákon:
Šedesátidenní záruka vám zaručuje, že se
výrobek pokazí 61. den po jeho zakoupení.

Zákon pro lačné čtenáře:
Kniha, za kterou jste dnes vydali
horentních 14,95 dolaru, vyjde zítra
brožovaná.

Zákon technických oprav:
V duchu ekonomiky služeb vám vrzající
kolečko nenamažou, ale vymění.

Zpět na obsahZákony universální, neboli kosmické:

Základní zákon:
Chaos v kosmu neustále narůstá.

Jak pravil Zappa:
Dvě věci na této zemi jsou všudypřítomné:
vodík a lidská blbost.

Maashův zákon:
Všechno na světě se daří jen proto, aby se
to mohlo každou chvíli obrátit na ruby.

Zákon regresivní úspěšnosti:
Vloni bylo všechno lepší.

Relativita času z pohledu P.D.Tracelyho:
Dobré časy pominou strašně rychle; špatné
přetrvávají do nekonečna.

Poznatek z Kirkegaarda:
Život lze správně chápat jedině pozpátku,
žít ho však musíme jedině dopředu.

Nevyslovitelný zákon:
Jakmile se o něčem zmíníte.....,když je to
dobré,hned se na to zase zapomene,
......když je to zlé, hned se to stane.

Finagleovo šesté pravidlo:
Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně!

Zákon duality:
Ze dvou možných událostí se vždy přihodí ta
méně příznivá.

Nereciproční zákony perspektivnosti:
Negativní vyhlídky mají za následek
negativní výsledky.
Pozitivní vyhlídky mají za následek taky
negativní výsledky.
Co začalo dobře, skončí špatně.
Co začalo špatně, skončí ještě hůř.

Tvrzení nejstaršího Murphologa, pana Belfoura:
Na ničem na světě tolik nezáleží - a je jen
moc málo věcí, na nichž vůbec trochu
záleží.

Wolterův zákon:
Když máte čas, nemáte peníze.
Když máte peníze, nemáte čas.

Ruckertův zákon:
Nic není tak malé, aby vám to nemohlo
přerůst přes hlavu.

Allenův zákon:
Téměř vždy je jednodušší se do něčeho
dostat, než pak z toho vycouvat ven.

Masonův první zákon synergismu:
Ten den, kdy jste hotov za něco dát svou
duši, zjistíte, že na trhu je právě duší
přebytek.Ducharmeova poučka:
Příležitost zaklepe vždy v nejméně
příhodnou chvíli.

Holtenův výklad:
Pozitivní je člověk jedině tehdy, když jde
o něco negativního.

Varování pana Murphyho:
Střezte se dne, kdy nebudete mít na co
nadávat.
| Nahlásit
http://horoskopy.hansal.cz/murphy.php
| Nahlásit
Gandalfe a já doplním tento svůj zákon: šaňi báčiho zákon: Neděsme se nečeho co je děsivější samo o sobě
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek