| Nahlásit

Výpočet teoretického výtěžku

Do jedné kádinky jsme měli navážit 1g K2SO4 a do druhé 3,8248g Al2(SO4)3.18H2O.
Pak jsme to měli smíchat s malým množstvím vody a zahřát k varu. Když se látky v kádinkách nerozpustily, meli jsme přidat další dávku vody, až se látky rozpustí. Pak jsme měli obě látky zředit stejným množstvím vody, smísit a zfiltrovat. Jenže nevím jakým objemem vody jsme látky zředili a jestli jde teoretický výtěžek vypočítat, když neznám ten objem. Pokud to jde, tak jak teoretický výtěžek KAl(SO4)2.12H2O v tomto případě spočítám prosím? Děkuju
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Obávám se, že nám nedáváš úplný popis práce. Řekl bych, že cílem práce bylo vyrobit krystaly kamence draselno-hlinitého. Postupem, který popisuješ, můžeš spočítat teoretické minimální objemy roztoků a z rozpustností pak vypočítat teoretické množství KAl(SO4)2.12H2O.

Tohle potřebuješ?
| Nahlásit
Jo, to bylo cílem práce. A pak vlastně bylo zadání, že z navážek výchozých látek a získaného produktu máme vypočítat výtěžek krystalizace a porovnat jej s vypočítaným teoretickým vvýtěžkem. Navážka K2SO4 byla 1,0026g, Al2(SO4)3: 3,8427g. Protože jsme ale vážili jenom krystaly uchycené na filtračním papíře a filtrát už ne, tak jsem to počítala přes trojčlenku z rovnice K2SO4 + Al2(SO4)3.18H2O ----> KAl(SO4)2.12H2O jako x= M KAl(SO4) x m K2SO4 / M K2SO4 a pak jsem z výsledku odečetla 50%, abych to jakože mohla porovnat s navážkou krystalů na filtračním papíru. Ale to je špatně určitě
| Nahlásit
Jo a hmotnost toho získaného produktu kamence (krystaly na filtr.papíře): 1,1449g
| Nahlásit
K2SO4: M = 174,2592g/mol; rozpustnost při 100°C je 23,97g/100g vody
Al2(SO4)3.18H2O: M = 666,4259g/mol; rozpustnost při 100°C je 1108g/100g vody
KAl(SO4)2.12H2O: M = 474,3884g/mol; rozpustnost při 20°C je 11,27g/100g vody

m(H2O;K2SO4) = 1,0026*100/23,97 = 4,18g H2O bylo minimální množství vody, potřebné pro rozpuštění navážky K2SO4
n(K2SO4) = 1,0026/174,2592 = 0,00575mol K2SO4

Al2(SO4)3.18H2O: m(H2O)≈ 1cm3; v tomto množství by se rozpustilo víc jak 11g látky.
n = 3,8427/666,4259 = 0,00577mol

K2SO4 + Al2(SO4)3.18H2O + 6H2O = 2KAl(SO4)2*12H2O; Na vznik kamence draselno hlinitého je potřeba 6 molů vody na mol K2SO4. Navážka obou solí je ve stechiometrickém poměru. Potřebné množství vody pro vznik kamence je :
m(H2O) = 6*0,00575*18,0153 = 0,621cm3 = 0,621g
m(volné vody: m = 4,18 + 1 - 0,621 = 4,56g

n(KAl(SO4)2.12H2O) = 2*n(K2SO4) = 2*0,00575 = 0,0115
m(KAl(SO4)2.12H2O) = n*M = 0,0115*474,3884 = 5,4554
Pokud vezmeme v úvahu minimální vypočtené množství volné vody 4,56g, pak v roztoku zůstalo
m(rozt.) = 11,27*4,56/100 = 0,514g a teoretická výtěžnost by se snížila z 5,4554 na
m(kamenec) = 5,4554 - 0,514 = 4,9414 a výtěžnost by byla
% = 100*1,1449/5,4554 = 20,99%, při započtení nutného nadbytku vody
% = 100*1,1449/4,9414 = 23,17%

Snížená výtěžnost je patrně způsobena větším než minimálním množstvím vody, použité k přípravě základníh roztoků.

OK?
| Nahlásit
Děkuju moc za rychlou odpověď a za vysvětlení
| Nahlásit
A je prosím dobře, když u srážení mám rovnici AgNO3 + KI ---> AgI + KNO3, z ní chci vypočítat teoretický výtěžek AgI, tak si vypočítám nAgNO3 = 1,0900/169,8731 = 0,00642mol a nKI=0,9712/166,0028= 0,00585mol, z toho jsem vybrala nižší hodnotu a protože z 1molu KI a 1molu AgNO3 vznikne 1mol AgI, tak nKI=nAgI ---> nAgI=0,00585mol a z toho spočítám mAgI=0,00585*234,7727=1,3734g? Doufám, že zas nebudu muset používat rozpustnosti. Předem díky za odpověď
| Nahlásit
Jo, uvažuješ správně. Zejména jsi správně rozhodla, že množství produktu určuje ten z reaktantů, kterého je méně. Jednoduché porovnání je možné případě, že látky reagují v poměru 1:1. Třeba
2AgNO3 + H2S = Ag2S + 2HNO3 by platilo n(AgNO3)/2 = n(H2S) pro stechiometrickou rovnováhu.
| Nahlásit
Ok, děkuju :) chvilku jsem nechápala, proč se v příkladové rovnici dvojkou nenásobí, ale dělí, ale už chápu :D
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek