Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Majitel bytu chce po 4 měsících z důvodu prodeje ukončit nájemní smlouvu sjednanou na dobu 5 let

Dobrý den. S majitelem bytu jsem podepsal smlouvu o nájmu bytu na 5 let. V bytě bydlíme ani ne 4. měsícem, nájemné a všechny poplatky jsme včas do puntíku uhradili a hradíme, kauce byla složena řádně, smlouva řádně podepsána. Nyní najednou se majitel rozhodl, že prodá tento byt jiné osobě a sdělil nám, že nám ukončí nájemní smlouvu. Rád bych věděl zdali je toto jednání majitele bytu přípustné a jak se proti tomu bránit, pokud to vůbec lze. Děkuji.
Témata: právo

4 reakce

| Nahlásit
Způsoby ukončení pronájmu by měly být specifikovány v té vaší smlouvě. Obvykle se tam bohužel vyskytuje nějaká vágní formulace typu "smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět v situacích, způsobem a z důvodů stanovených zákonem". Pokud ve smlouvě nějaké takovéhle ustanovení máte, asi se poradě s právníkem nevyhnete.
| Nahlásit
Pronajímatel takové právo nemá, oproti dřívější právní úpravě.
Argumentujte § 2221 zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (NOZ) vizte zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101#p2221-1
a ustavením § 2224 NOZ vizte zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101#p2224-1
| Nahlásit
Ještě odkazuji na ustanovení § 2290 NOZ zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20140101#p2290-1
| Nahlásit
Velmi užitečné odkazy, už je mám v Oblíbených.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek