| Nahlásit

skladba věty, pořadí slov.

Velmi dobře věděl, že se za každou cenu snažím uchovat si jistou nezávislost.
Věděl velmi dobře, že se za každou cenu snažím uchovat si jistou nezávislost.
Je zde možná obojí varianta?
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
Je třeba si uvědomit postavení předklonky že - stojí před prvním přízvučným slovem a příklonek se a si, které stojí za prvním přízvučným slovem. Předklonka že je nepřízvučná, stejně jako se. Takže za že má následovat přízvukový celek.

Podle kontextu je možné zaměnit východisko a jádro.
Proto jsou dvě možnosti.

Velmi dobře věděl, že za každou cenu se snažím uchovat si jistou nezávislost.
Velmi dobře věděl, že jistou nezávislost se snažím uchovat si za každou cenu.
| Nahlásit
je
(Upr. 15.11.2014 13:53) | Nahlásit
Ptáš se na první tři slova, i ta je možná prohodit.
Čeština je v tomto ohledu dost flexibilní,
slova, která mají větší váhu sdělení/důraz, se mohou (za udržení míry srozumitelnosti) přesouvat na začátek či konec věty.
Ovšem jiné slovní vazby, které patří k sobě, po roztržení ochromují srozumitelnost věty (snažím se, že se snažím).
Použila bych nabízenou variantu An...26, kterou je možné na začátku i prohodit:

Věděl velmi dobře, že jistou nezávislost se snažím uchovat si za každou cenu.
| Nahlásit
Díky všem, mne tam vykolejilo to vložené " za každou cenu". Ale v pravdě, u začátku věty jsem váhal první. Když už jsme se pustili do těch příklonek, jestli jsem to pochopil správně: V zásasdě mi dával pro mne tolik potřebný čas, abych atd. ,, Neměl problém mi kdekoli nahlas říct,že atd. (pokud to chápu, tak tady jsou ty příklonky špatně) ,, a naopak zde : V zásadě dával mi pro mne tolik potřebný čas, abych atd. ,, Neměl problém kdekoli mi nahlas říct, že atd. ( tak tady už jsou ty příklonky použity dobře?)
| Nahlásit
Omlouvám se, změnil se mi "nik" píšu z mobilu, proto jiný název,,,
(Upr. 15.11.2014 17:02) | Nahlásit
ad Viacenta - tolikrát jsem četla větu a prvních třech přehozených slov jsem si vůbec nevšimla, takže jsem na ně nereagovala. Ach jo.
--

Tazateli, opakuji, přiklonka stojí za prvním přízvučným slovem.
.
Vaše věty:
1. V zásadě mi dával pro mne tolik potřebný čas, abych atd. ,,
1. Neměl problém mi kdekoli nahlas říct, že atd.

Obě věty jsou správně, příklonka "mi" stojí za přízvučným "v zásadě" (v první větě). V druhé větě stojí příklonka "mi" za přízvučným " problém".
-----
3. V zásadě dával mi pro mne tolik potřebný čas, abych atd. ,,
4. Neměl problém kdekoli mi nahlas říct, že atd. ( tak tady už jsou ty příklonky použity dobře?)

Věta č. 3 je chybná. ... "v zásadě" je první přízvučné slovo - v zásadě mi dával. 4. Neměl problém "mi" - "problém" je první přízvučná slovo ... Neměl problém mi kdekoli nahlas říct, že..

Pokud není jasné, zeptejte se. Omlouvám se, už jsem psala Viacentě, zaměřila jsem se na další slovosled, první tří slova jsem nějak neregistrovala. :.))
| Nahlásit
Mám zapsáno za ušima, děkuju.
| Nahlásit
...po prvních třech slovech je slovosled úplně stejný.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek