| Nahlásit

elektro chemie

Kolik gramů vápníku se vyloučí na katodě, pokud prochází taveninou Ca(NO 3) 2 proud o intenzitě 6.8 A po dobu 81.7 minut.

Otazka 2

Jaká je relativní atomová hmotnost kovu, pokud při elektrolýze projde elektrolytem obsahujícím trojmocné kationty tohoto kovu procházel proud 9.8 A po dobu 48.6 minut a zároveň se na elektrodě vyloučí 5.1329658031088 g tohoto kovu?

otazka3

Jaký je elektrodový potenciál thoriové elektrody ponořené roztoku svých čtyřmocných kationtů o koncentraci 0.4 mol/dm 3 a teplotě 8 °C?

otazka4

Za jak dlouho se při elektrolýze roztoku ZnSO 4 vyloučí 35.0 g Zn, pokud jím protéká proud o intenzitě 0.1 A?
Odpověď:
Question5

Vypočítejte elektromotorické napětí článku složeného ze stříbrné elektrody ponořené do roztoku stříbrných kationtů o koncentraci 0.8 mol/dm 3 a železné elektrody ponořené do roztoku železnatých kationtů o koncentraci 2.2 mol/dm 3 při teplotě 26 °C.

otazka6

Jakou intenzitu má proud, díky kterému se při elektrolýze taveniny MgSO 4 vyloučilo za 21.2 minut 16.7 g Mg.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Omlouvám se ale asi mi to nestačí chemii sem měl naposledy na základce a teď sní mám strašný problém. Pomůže mi tohle nekdo spočítat prosím?
| Nahlásit
1: n = I*t/z*F kde I*t je Q = náboj v Coulombech nebo Ampérsekundách. Z je počet předávaných elektronů a F je Faradayova konstanta 96485 A*sec (nebo Coulombů). Je to náboj jednoho molu (6,022*10^23) elektronů a postačí k vyloučení právě 1 molu kovu, jehož ion má náboj +1-.
Ca++ => z = 2; t(sec) = 60*t(min.) n = 6,8*(81,7*60)/(2*96485) = 0,17274mol Ca.
m(Ca) = n*Ar = 0,17274*40,078 = 6,9231g Ca

2: m = n*Ar => Ar = m/n; známe m, n musíme vypočítat z elektrolýzy: Ion X(3+) => z = 3
n = I*T/(z*F) = 9,8*(60*48,6)/(3*96485) = 0,098726mol;
Ar = 5.1329658031088/0,098726 = 51,992 ; jde o chrom.

Otázky 4 a 6 jsou jen variacemi na toto téma. To už by neměl být problém.
| Nahlásit
PROSÍM, otázka tři,, nevím jak na to :/
| Nahlásit
Na to bych potřebovala hodnotu standardního potenciálů E° thoria.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek