Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Fyzika - zrychlení

1. Vlak se rozjel ze stanice rovnoměrně zrychleným pohybem a dosáhl za 3 minuty rychlost 28 km/h. Jaké je jeho zrychlení a jakou dráhu ujel za uvedený čas?
2. Automobil se rozjížděl rovnoměrně zrychleně a ve vzdálenosti 800 m dosáhl rychlost 40 km/h. Určete zrychlení auta a čas, za který ujel tuto dráhu.
3. Při rychlém brždění může auto dosáhnout záporné zrychlení (zpoždění) ­5,01 m/s2.
a) za jaký čas zastaví, mělo­li počáteční rychlost 100 km/h?
b) Jakou má brzdnou dráhu, byla­li reakce řidiče 0,7 s?
4. Střela opouští hlaveň délky 6 m rychlostí 720 m/s. Jak dlouho se pohybovala v hlavni, předpokládáme­li pohyb rovnoměrně zrychlený?
5. Rychlík se rozjíždí se stálým zrychlením 15 cm/s2. Když projíždí místem A, má rychlost 4 m/s, v místě B má rychlost 10 m/s; určete vzdálenost obou míst.
6. Těleso se pohybovalo rovnoměrně přímočaře rychlostí 3 m/s a na konci páté sekundy je mu uděleno zrychlení 20 cm/s2.
a) Jak velkou rychlost bude mít těleso na konci 15. sekundy od začátku pohybu ?
b) Jak velkou dráhu ujede za tento čas?
c) Sestrojte graf závislosti rychlost na čase a přečtěte odtud dráhu.
7. Autobus pohybující se rychlostí 36 km/h se začne pohybovat se zrychlením 0,2 m/s2. Jakou dráhu urazí za první půlminutu rovnoměrně zrychleného pohybu? Nakreslete graf závislosti rychlosti na čase.
8. Dvě tělesa se začala současně pohybovat rovnoměrně zrychleně, jedno s počáteční rychlostí 5 m/s a se zrychlením 0,5 m/s2, druhé s nulovou počáteční rychlostí a se zrychlením 1,5 m/s2. Nakreslete grafy jejich pohybů a určete z nich za jakou dobu budou mít stejnou rychlost a jakou dráhu urazí za tento čas každé těleso.
9. Dva cyklisti jsou od sebe vzdáleni 130 m. Jeden z nich se pohybuje rychlostí 18 km/h a pohybuje se do kopce se zrychlením 20 cm/s2, druhý má rychlost 5,4 km/h a jede s kopce se zrychlením 2 m/s2. Za jak dlouho se potkají a jakou dráhu každý z nich urazí?
10. Tramvaj jedoucí rychlostí 6 m/s začne brzdit, takže v době 15 sekund zastaví. Určete zpomalení a dráhu od počátku brždění do zastavení.
11. Strojvůdce zastavil vlak za 30 sekund a urazil dráhu 225 m. Jak velká byla původní rychlost a jaké je zpomalení?
12. Autobus se rozjížděl ze stanice po dobu 15 sekund se stálým zrychlením 0,8 m/s2, potom jel 50 sekund rovnoměrně a pak 10 sekund brzdil do zastavení ve stanici.
a) Jakou rychlost získal autobus při rozjezdu?
b) S jakým zpomalením brzdil?
c) Jakou měl průměrnou rychlost?
Témata: fyzika

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek