Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

chemické příklady

10. Na neutralizaci 20 ml roztoku hydroxidu sodného bylo třeba 12,5 ml 0,05 M roztoku kyseliny sírové.Vypočítejte molární koncentraci roztoku hydroxidu!
Koncentrace roztoku hydroxidu sodného se stanovuje pomocí dihydrátu kyseliny šťavelové.
0,3977 g dihydrátu kyseliny šťavelové bylo rozpuštěno v 50 ml destilované vody. Roztok kyseliny byl
poté neutralizován 13,8 ml roztoku hydroxidu. Vypočítejte koncentraci roztoku hydroxidu!
M((COOH)2.2 H2O) = 126,066 g.mol–1
. Jaká je výslená molární koncentrace Na+
iontů v roztoku?

12. Kostka cukru o váze 4 g je rozpuštěna v šálku naplněným horkou vodou o objemu 350 ml. Jaká je
molarita cukru v tomto roztoku?
13. Jaká je molární a molální koncentrace vody ve vodě? (Ar(H)=1, Ar(O)=16)
14. Vypočtěte molální koncentraci roztoku ethanolu z příkladu 1.
(Ar(H)=1,00797, Ar(C)=12,011, Ar(O)=15,999)
15. Jaká je hmotnostní koncentrace (hmotnostní zlomek) 0,5M HCl (ρ =1,008 g.cm-3 ) ?
(Ar(H) = 1,008, Ar(Cl) = 35,453)
16. Jaká je molální koncentrace (molalita) roztoku chloridu sodného připraveného z 10g soli a 100ml
vody (ρ =1,0 g.cm-3
)?
(Ar(Na) = 23,0, Ar(Cl) = 35,5)
17. Mořská voda obsahuje 3,9×10-8 ppm rozpuštěného zlata. Jaký objem mořské vody by bylo nutné
zpracovat, abychom vyrobili investiční cihličku zlata o váze 1g? Hustota mořské vody je 1028
kg/m3
.
18. Roztok používaný k chloróvání plaveckých bazénů obsahuje 7 % chlóru (hmot. procenta). Ideální
úroveň zachlorování bazénu je 1 ppm chloru. Jaký objem chlorovacího roztoku musíme odměřit
pro zachlórování bazénu o objemu 20 m3
, je-li hustota chlorovacího roztoku 1,10 g/ml a hustota
vody 1,00 g/ml?
Témata: chemie

5 reakcí

| Nahlásit
koncentrace na 3 řádku je nový příklad
| Nahlásit
Co takhle vybrat asi tak dva vzorové příklady?
| Nahlásit
Pro mne jsou tedy největší oříšek poslední dva příklady (17, 18). Nikde se nemůžu dopátrat, jak na to.
| Nahlásit
Vezměme 1t = 1000kg = 10^6g. 1ppm je 1g/t. V 1 tuně vody máme tedy 3,9*10^-8g zlata.
na 1g zlata potřebujeme 1/3,9*10^-8 = 25 641 025,64 tun mořské vody = 25641025,64/1,028 = 24942632m3 mořské vody.

18: V bazénu je 20t vody. 1ppm z 20t = 20g (viz předchozí). m(chl.rozt.) = 20/0,07 = 285,714g
V = 285,714/1,1 = 259,74 = 260 cm3.

OK?
| Nahlásit
Minimálně za mne moc děkuji :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek