| Nahlásit

Kdy začala vznika příjmení?

V které době začala vznikat příjmení a kdo je lidem přiděloval nebo jak se vymýšlela?
Diskuze
| Nahlásit
Je to trochu složitější, a zabývá se tím onomastika.

..... V západní Evropě příjmení začala vznikati v 10. století, nejdříve ve Francii, zvláště v Normandii, odkudž zvyk ten dostal se do Anglie a do Skotska. V Německu vznikala příjmení ve 13.století, ale bývala nahodilá, nepevná a ani v polovině 15.století nebyla ještě dědičnými. Podobně bývalo i v Čechách a ostatních zemích střední Evropy. Nejobyčejnější původ příjmení zajisté bylo přezdívání. Lidé tak začali říkat některé osobě a ta chtíc nechtíc jméno konečně ujímala. Proto ještě dlouho po době husitské mezi jméno křestní a mezi jméno ledajak nabyté vkládalo se slovo „řečený“. Nejstarobylejšího původu jsou příjmení povstalá z jmen křestních, např. Jan Jakubův, jsou to vlastně patronymika.......
Tolik Ottův slovník naučný díl XX. str. 684-685
http://kemrove.unas.cz/1prijmeni.htm

Za oficiální datum vzniku příjmení je považován:
...císařský patent z 1. 11. 1786 JSG (=Sbírky zákonů) č. 591, jímž se poprvé pro celé území tehdejší Rakouské říše stanovila zákonná pravidla pro odvozování rodinných jmen (Familennamen). Tedy příjmení manželky od jejího manžela (III, paragraf 49) a dětí od otce (IV, paragraf 20), a tím se zabraňovalo svévolnému a chaotickému pozměňování jmen."


Do tohoto data hovoříme o příjmí, pokud je dědičné, nebo o přílepku, přídomku, přezdívce ze kterých vznikala také.

přídomek I, -mku m. (6. mn. -mcích) 1. přídavek k šlechtickému rodinnému jménu; predikát 1: erb s p-em; šlechtický p. "z Rožmberka" 2. bližší označení, přiléhavé pojmenování někoho, něčeho; přízvisko: čestný, hanlivý, žertovný p. přezdívka; v pohádkách má Honza p. "hloupý"; veř. spr. (dř.) titulový p.
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=p%C5%99%C3%ADdomek&sti=71063&where=hesla&hsubstr=no
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek