Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

fyzika prosím

střela byla vystřelena v=600 m/s pod uhlem 30 stupňů. v jaké výšce zasáhne střela svislou stěnu vzdálenou v horizontálním směru 7500 m od děla?
mně vyšel čas 14,4 sekundy podle vzorce: x=v(poč.)*t*cos alpha
t= 7500/520
t=14,4 sek
no a svisle: y=v(poč)*t*sin alpha - 1/2*g*t*t
což vyjde: 4320-1036,8 = 3283,2 m
vyjít ale má podle výsledků 3300 m.
prosím, kde mám chybu????
Témata: fyzika

5 reakcí

| Nahlásit
Zkus počítat na 2 desetinná místa a s g = 9,81m/sec^2.
(Upr. 23.10.2016 12:22) | Nahlásit
To není tak jednoduché, střela se pohybuje po balistické křivce a je potřeba vyšetřit zda při nárazu do stěny stoupala, nebo již klesala po dosáhnutí vrcholu trajektorie. Kdyby totiž střela po dosažení vrcholu trajektorie klesala, je výpočet dle:

Princip řešení je stejný jak zde:

https://www.ontola.com/cs/di/sikmy-pohyb-fyzika


Výpočtem bylo ověřeno, že střele jen stoupala, takže máš výpočet správně.

a)

v=600 m/s

sin(30°)=1/2

vx/v = cos(30°)
vy/v = sin(30°)

pokud těleso dosáhne vrcholu trajektorie zastaví se, pak je: v(y)=0

v(y)=vy-g*t
0=v*sin(30°)-g*t
v/g*sin(30°)=t (čas jak dlouho bude těleso stoupat)

600/10*1/2=t=30 sec

t=30 sec
========

Těleso bude stoupat 30 sec.

b)

sin²(30°)=1/4

y=vy*t-1/2*g*t²
y=v*sin(30°)*(v/g*sin(30°))-1/2*g*(v/g*sin(30°))²
y=v²/(2g)*sin²(30°)
y=600*600/20*1/4=4500 m

y=4500 m
======

Těleso dosáhlo výšky 4500 m.

c) t=2*30=60 sec

d)

vx = v*cos(30°)
x=vx*t
x=v*cos(30°)*t

t=60 sec

cos²(30°)=3/4
cos(30°)=√(3/4)

x=600*√(3/4)*60
x=31176,914536239791283494034147106 m
=========

e) budeme počítat volný pád z vrcholu trajektorie:

t=30 sec

Takže budeme dosazovat čas 1,27 sec do rovnice volného pádu z výšky h=15 m

x=7500

x=vx*t
x=v*cos(30°)*t
x/(v*cos(30°)) = t
7500/(600*√(3/4)) = t
7500/600 * √(4/3) = t

t=14,433756729740644112728719512549 sec

y=vy*t - 1/2*g*t²
y=v*sin(30°)*t - 1/2*g*t²
y=600*1/2*14,43 - 1/2*10*(7500/600 * √(4/3))²
y=600*1/2*14,43 - 1/2*10*(7500/600)*(7500/600)*(4/3)=3287,3333333333333333333333333333

y=3287 m
========

Souřadnice při nárazu do stěny jsou: x=7500 m, y=3287 m
| Nahlásit
Ale v podstatě je to správně. U těchto příkladů se odpor vzduchu zanedbává, takže není zapotřebí studovat pohyb po balistické křivce.
| Nahlásit
Díky díky všem!!!!!!!
(Upr. 24.10.2016 19:33) | Nahlásit
Anonym Baxugob: balistikou jsem myslel ten pohyb po parabole ve vzduchoprázdnu ...

balistika - nauka o pohybu střel a raket

Balistika nemusí být nutně ve vzduchu, může být například v atmosféře jiných planet a nebo ve vzduchoprázdnu, případně v řídké atmosféře.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek