| Nahlásit

Prosím,neumíte někdo směšovací rovnice?

1) Kolik gramů bílé skalice (ZnSO4.7H2O) je zapotřebí k přípravě 486 ml 0,8 M roztoku síranu zinečnatého, jestliže skalice obsahuje 9,2 % nerozpustných nečistot. M(ZnSO4) = 161,45 g/mol; M(ZnSO4.7H2O) = 287,56?

2)Zředíme-li 6 ml roztoku chloridu kobaltnatého o molární koncentraci 0,76 mol/l na objem 29 ml, jakou koncentraci bude mít vzniklý roztok?

3)Kolik ml 60% HNO3 (hustota: 1,37 g/cm3) budete potřebovat na přípravu 17 l roztoku o hmotnostní koncentraci 3,3 g/l ?

4) K 21,1% roztoku dusičnanu amonného o hmotnosti 460g bylo přidáno 20,5 g pevného dusičnanu amonného. O kolik % se zvýšil obsah dusičnanu amonného v roztoku?

5)Kolik ml 5%HCl (ρ1 = 1,02 g/cm3) můžeme připravit z 250 ml roztoku s obsahem 35 % HCl (ρ2 = 1,17 g/cm3)?

6)Připravte 300g 15% HCl. K dispozici máte 38% koncentrovanou kyselinu a vodu. Kolik gramů koncentrované kyseliny a vody bude k přípravě potřeba?

7)Připravte 300g 15% HCl. K dispozici máte 38% koncentrovanou kyselinu a vodu. Kolik gramů koncentrované kyseliny a vody bude k přípravě potřeba?

8)Jaká je procentuální koncentrace roztoku KMnO4, který vznikl odpařením 171 g vody z 550 g 16 % roztoku této látky?

9)Zředíme-li 15 ml 50% HNO3 (ρ1 = 1,31 g/cm3) na objem 44 ml, jakou látkovou koncentraci bude mít vzniklý roztok?
M(HNO3) = 63,0 g/mol

10) Zředíme-li 9 ml 40% NaOH (ρ1 = 1,43 g/cm3) na objem 107 ml, jakou hmotnostní koncentraci bude mít vzniklý roztok?


Vůbec s tím nemohu hnout,prosím o pomoc :(
Témata: chemie
Diskuze
(Upr. 15.05. 08:03) | Nahlásit
Možná, že ti to nejde proto, že to nejsou úlohy, vyžadující směšovací rovnice, ale spíš zákon zachování hmoty.
1: n(ZnSO4.7H2O) = n(ZnSO4) = c*V = 0,8*0,486dm3 = 0,3888 mol.
m(ZnSO4.7H2O) = n*M = 0,3888*287,56 = 111,803g čisté skalice. My máme k dispozici skalici, která obsahuje 9,2 nečistot, tedy jen 90,8% heptahydrátu:
w = m(složka)/m(směs) => 0,908 = 111,803/m(směs)¨=>
m(směs) = 111,803/0,908 = 123,121g bílé skalice.

2: c*V = c1*V1 => c1 = 6*0,76/29 = 0,1572 mol/dm3

3: m(HNO3) = cm*V = 17*3,3 = 56,1g HNO3 potřebujeme. A opět hmotnostní zlomek:
w = %/100 = 60%/100 = 0,6. m(60%) = m(HNO3)/w = 56,1/0,6 = 93,5 g 60%HNO3.
V(60%) = m(60%)/ρ = 93,5/1,37 = 68,248cm3.

4: m(NH4NO3rozt.) = 0,211*460 = 97,06g. Po přídavku pevného NH4NO3 to bude
m = 97,06 + 20,5 = 117,56g. Celková hmotnost roztoku bude 460+20,5 = 480,5g
w% = 100*117,56/480,5 = 24,47%; % obsah se zvýšil o 24,7-21,1 = 3,6%.

Tohle by bylo pro začátek. Předpokládám, že ti to pomůže s řešením ostatního. Pokud ale někde narazíš na problém, tak to sem napiš konkrétně na čem ses zasekl. Samozřejmě ti pomůžu. Ale už ne bez toho, že se to pokusíš řešit sám.
| Nahlásit
Děkuji moc. Už mi to vše vychází. Opravdu moc děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek