| Nahlásit

Jaký význam mělo ve středověku a raném novověku pro člověka náboženství?