| Nahlásit

Počet molů

Po přidání 3l kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 2mol/l ke 100g uhličitanu vápenatého v 1l vody bude
a - 1 mol Ca^2+
b - 1 mol CO2
c - 4 mol H^+
d - 6 mol Cl^-

správně jsou všechy odpovědi, tuším jak došli k d), ale nevím jak k těm ostatním, dík za radu
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
To zadání jsi trochu zkrátil, takže není úplně jednoznačné. Takže bych si jej trošku doplnil:
A: Po přidání 3l kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 2mol/l k suspenzi 100g uhličitanu vápenatého v 1l vody bude ve výsledném roztoku:
(M(CaCO3)=100,1g/mol ; n(CaCO3)=m/M = 1 mol CaCO3 přibližně, = 1mol Ca(2+)
a - v roztoku bude 1 mol Ca(2+)
b - uvolní se 1 mol CO2 při reakci s HCl. Část unikne, část zůstane rozpuštěná.
c - v roztoku budou 4 moly H+. HCl je zcela disociovaná , z 6 molů HCl vznikne 6 molů H+ + 6 molů Cl-. Ionty H+ budou reagovat s uhličitanem podle rovnice:
CaCO3 + 2H+ = Ca(2+) + H2O + CO2 ; vznikne stejné látkové množství CO2, jako bylo látkové množství zreagovaného CaCO3 a při tom se spotřebuje dvojnásobné látkové množství H+
d - všechny ionty Cl- zůstanou v roztoku. Jejich množství je rovné látkovému množství HCl, které spočítáš podle vztahu n=c*V kde n je počet molů, c je molární koncentrace mol/dm3 a V je objem v dm3.

Pokud by v zadání byl dotaz místo na látková množství ve výsledném objemu dotaz na koncentrace vy výsledném roztoku, vypadaly by výsledky jinak. Přijde mi to jako nějaký test, nepříliš kvalitní.
| Nahlásit
je to test, z modelovejch otázek
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek