Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

disociační konstanta hydroxidu amonného

NH4OH -> NH4+ + OH-
Kb =[H2O]* [NH4+]*[OH-]/[NH4OH]
Témata: chemie

6 reakcí

(Upr. 04.06.2012 16:10) | Nahlásit
Vzhledem k tomu, že hydroxid amonný neexistuje, je disociační konstanta konstruována jinak:
NH3 + H2O = NH4+ + OH-;
K = c(NH4+)*c(OH-)/(c(NH3)*c(H2O)) a
Kb = c(NH4+)*c(OH-)/c(NH3) = K*c(H2O)
(Upr. 04.06.2012 17:44) | Nahlásit
Aha a menší dotaz, jak poznám že ten hydroxid neexistuje ?
a u Kb se v tom nějak nevyznám, je to c(NH4+)*c(OH-)/c(NH3)*c(H2O) nebo se c(H2O) píše až za zlomek ?
| Nahlásit
Že neexistuje hydroxid amonný, se učí u dusíku. Obecně rovnovážná konstanta reakce amoniaku s vodou je
K = c(NH4+)*c(OH-)/[c(NH3)*c(H2O)] , což je rovnovážná konstanta reakce
NH3 + H2O = NH4+ + OH-
Protože koncentrace vody ve zředěných vodných roztocích je konstantní, zahrnula se její hodnota do rovnovážné konstanty:
K*c(H2O) = c(B+)*c(OH-)/c(BOH) = Kb, tkže Kb(NH3) = c(NH4+)*c(OH-)/c(NH3) = 1,78*10^-5
Ten rozdíl mezi K a Kb nebo Ka je v tom, že pro usnadnění výpočtů je koncentrace vody zahrnuta do konstanty Ka nebo Kb, na rozdíl od rovnovážné konstanty.
Jasné?
| Nahlásit
Dobrá, takže ve zředěných vodných roztocích se c(H2O) vždy zahrne do rovnovážné konstanty a tím pádem se již do disociační konstanty nepíše. Chápu to dobře ?
(Upr. 04.06.2012 22:01) | Nahlásit
Snažil jsem se vysvětlit, že disociační rovnováhu lze u konkrétní reakce popsat buď rovnovážnou konstantou K (nebo Kc), které zahrnuje ve vztahu všechny reaktanty včetně vody. U kyselina se nahrazuje konstantou Ka, kde koncentrace vody je považována za konstantní a je zahrnuta do rovnovážné konstanty Ka, takže se ve vztahu (poměru součinu disociačních produktů a nedisociované kyseliny) voda už neobjeví. Takže
Ka = Kc*55,55 (55,55 je koncentrace vody v 1dm3 zředěného vodného roztoku). Totéž platí pro zásady a konstantu Kb. Rovnovážné koncentrace konkrétní disociační reakce mohou být popsány buď standardní rovnovážnou konstanto Kc, nebo speciální disociační konstantou pro kyseliny Ka. Mezi těmito konstantami platí vztah Ka = Kc*55,85.
Kromě toho u Ka se automaticky předpokládá, že reaktantem je nedisociovaná kyselina a produkty jsou vzniklé ionty, zatím co u Kc žádný takový předpoklad není. Reaktanty jsou na levé straně rovnice, produkty vpravo.
(Upr. 04.06.2012 23:09) | Nahlásit
Ty jo, vážně mi někdy trvá trochu déle než to pochopím. Ta chemie mě asi zničí. Jinak děkuji za trpělivost, už mi to secvaklo, takže chápu ten rozdíl (to co si mi tu vysvětloval).
Ještě jednou děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek