| Nahlásit

Příklady, reakce, Avogadrův zákon

Dobrý den,prosím o pomoc,první nevím vůbec,druhý jen z části, děkuju.

1. Z reakce 0,03 g Mg a H2SO4 se uvolnilo 30,30 cm3 vodíku. Teplota 22°C, tlak plynu je 98 kPa a tlak vodní páry je 3 kPa.

2. 5 cm3 plynného uhlovodíku bylo smícháno se 30 cm3 kyslíku a směs byla přivedena k explozi. Po kondenzaci vodní páry činil objem plynné směsi 20 cm3 a po pohlcení CO2 v roztoku KOH 5 cm3 (objemy plynů byly měřeny za stejných podmínek). Určete stechiometrický vzorec uhlovodíku.

- použiju Avogadrův zákon
VCH = 5 cm3
VO2 = 30 cm3
VCO2 = 20 - 5 = 15 cm3

CxHy + 6 O2  6 H2O + 3 CO2
x = 3
y = 12
C3H12
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Pokud jsem to dobře pochopil, po reakci bylo 30,3cm3 směsi vodní páry a vodíku. Parciální tlak vodíku byl 98kPa, parc. tlak H2O 3kPa, celkový tlak byl 101kPa. Nechápu, co se s tím má dělat. Musíš napsat, co stím. Co třeba nečistoty v hořčíku (w(Mg)?

2: C3H12 nebude správně, to by bylo 3*CH4. Spíš bych to viděl na propan - C3H8. Došel jsem k tomu následovně:
1 - z 30cm3 O2 zbylo 5cm3. Celková spotřeba O2 byla tedy 25 cm3
2 - látkocé množství uhlovodíku bylo n - 5cm3 za nějakých podmínek. Objem všech plynů je stejný za stejných podmínek při stejnám látkovém množství. Z jednoho molu kyslíku vznikne stejné látkové množství - stejný objem CO2. Látkocé množství CO2 bylo trojnásobkem látkového množství uhlovodíku, a na jeho vytvoření se spotřeboval stejný objem kyslíku - 15cm3. Molekula uhlovodíku tedy obsahovala tři uhlíky.
3 - Na vytvoření vody se spořebovalo 10cm3 O2 - dvojnásobek látkového množství uhlovodíku. Jedna molekula O2 se váže se 4 atomy vodíku: 2H2 + O2 = 2H2O, počet vodíku v molekule je tedy 2*4 = 8 atomů.
Vorec uhlovodíku je tedy C3H8 - propan - CH3CH2CH3.

OK?
| Nahlásit
Mockrát děkuju, u té jedničky mám jen poznačené, že se ta pára chytá do toho plynojemu, víc k tomu nemám napsané, asi jsem si zapomněla dopsat zadání, nevíte co by se tam případně mohlo počítat? Objem nebo tak? Nebo kdybych uvažovala ty nečistoty?
| Nahlásit
Za předpokladu, že 30,3 je směs H2 a H2O, pak objemový zlomek φ(H2) = 98kPa/101kPa = 0,9703 a čistý objem vodíku při dané teplotě a tlaku je V(H2) = 30,3*0,9703 = 29,4cm3 = 2,94*10^-5m3.
n(H2) = p*V/(R*T) = 2,94*10^-5*101000/(8,314*295,15K) = 0,00121mol H2.
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 => n(Mgú = n(H2) = 0,00121mol; M(Mg) = 24,305g/mol
m(Mg) = n*M = 0,00121*24,305 = 0,02941; w(Mg) = 0,02941/0,03 = 0,9804 = 98,04% Mg ve vzorku.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek