| Nahlásit

Příklady do chemie

1) Doplňte chemickou rovnici S02(g)+ O2(g) = _ a určete kolik molů SO2 je úplně zoxidováno jedním molem dikyslíku.

2) Předpokládejte, že reakce 2CO(g) + O2(g)→ 2CO2(g) prbíhá jako nezvratná reakce zleva doprava. Reagovala-li takto v uzavřené nádobě směs 15 mol CO a 10 mol O2, po ukončení reakce je v soustavě?

A)10 mol CO2
B)7,5 mol O2
C)5 mol CO
D)2,5 mol O2

3)Jaký počet kyslíkových atomů je vázán 0,3 mol NaHSO4?

4) Přibližně jaký počet atomů vodíku je vázán v 1g vody?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: 2SO2 + O2 = 2SO3 => dvě molerkuly SO2 reagují s jednou molekulou kyslíku a vzbiknou 2 molekuly SO3 => dva moly SO2 reagují s jedním molem O2 a vzniknou dva moly SO3 => n(SO2)/2 = n(O2) = n(SO3)/2.

2: 2CO + O2 = 2CO2; n(O2) = n(CO)/2 = 15/2 = 7,5 molu O2 se spotřebuje reakcí s CO. Ve směsi zůstane 10-7,5 = 2,5 molu dikyslíku.

3: molekula NaHSO4 obsahuje 4 atomy kyslíku, mol NaHSO4 tedy obsahuje 4 moly atomů kyslíku, 0,3molu hydrogensíranu tedy obsahuje4*0,3 = 1,2 molu atomů kyslíku.

4: n = m/M => 1g vody je n= 1/18 = 0,056 molu H2O.
N(H) = 2*0,056*NA = 2*0,056*6,022*10^23 = 6,745*10^22 atomů H.

OK?
| Nahlásit
Děkuju
| Nahlásit
Děkuju rovněž :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek