Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Výpočty - fyzikální chemie

1. Ve 100cm3 roztoku chromanu olovnatého je obsaženo 1,1x10^-5 g olovnatých iontů. Vypočítejte součin rozpustnosti této látky, víte-li Mr(Pb)=207,2. ( 2,82x10^-13)

2. Průmyslovou výrobou sirouhlíku popisujeme následující rovnice :
4C(s) + S8(s) = 4CS2(l) H = +358,8kJ. Jaké množství tepla je nutné do systému dodat, aby vzniklo 40g CS2? (47,2kJ)

3. Ze zadaných standardních oxidačne-redukčních potenciálů sestavte rovnici reakce, která může samovolně probíhat. :

a) MnO4 + 8 H+ + 5e- —> Mn2+ + 4H2O E0 = +1,510V
b) Fe2+ —> Fe3+ + e- E0 = +0,771V
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
1: PbCrO4 = Pb++ + CrO4--a z toho plyne, že c(Pb++) = c(CrO4--)
Pb++) = (1,1*10^-5/207,2)/0,1 = 5,31*10^-7 mol/dm3
Ks = c(Pb++)*c(CrO4--) = (5,31*10^-7)^2 = 2,82*10^-13.

2: n(CS2) = 40/76,141 = 0,5253 mol.
V zadání uvedené množstvá tepla se spotřebuje při vzniku 4 molů CS2. Potřebujeme tedy dodat
H = 0,5253*358,8/4 = 47,12 kJ (rozdíl je zřejmě dán zaokrouhlením molární hmotnoísti CS2).

3: Viděl bych to takto:
MnO4- + 5Fe++ + 8H+ = Mn++ + 5Fe+++ + 4H2O
| Nahlásit
Moc děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek