Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

gravimetrická stechiometrie příklad

Zdravím, prosím o pomoc s tímto příkladem: Vzorek obsahující Na2S2O3.5H2O byl zoxidován na síran, který byl srážen chloridem barnatým na
BaSO4. Jaký byl obsah síry a jaký byl obsah Na2S2O3.5H2O ve vzorku, jestliže bylo naváženo 0,2508 g
vzorku a získáno 0,4700 g BaSO4? (M(S)= 32 g.mol-1; M(BaSO4)= 233 g.mol-1; M(Na2S2O3.5H2O)=248
g.mol-1)
(25,74 % S; 99,72 % Na2S2O3.5H2O
Snažila jsem se to nějak spočítat přes látková množství, ale to mi bohužel nevyšlo
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
tak řešení jsem našla tady: http://ach.upol.cz/ucebnice/priklady/2.7.php?id=reseni, ale stejně nechapu to reakční schéma, jak se na to přišlo, žádnou reakci s takovým vyčíslením jsem nenašla
| Nahlásit
stejné to je u tohoto příkladu, postup bych věděla, alenevím jak mám sestavit ty reakce: Ve vzorku auripigmentu (As2S3) byl po oxidaci HNO3 vyloučen arsen hořečnatou solucí jako NH4MgAsO4.6H2O. Tato sraženina byla rozpuštěna v HCl, arsen byl vyloučen jako sulfid a ve filtrátu se stanovil hořčík, který se pak vážil jako Mg2P2O7. Kolik procent As2S3 vzorek obsahoval, jestliže navážka vzorku auripigmentu byla 0,8963 g a nalezeno bylo 0,2719 g Mg2P2O7. (M(Mg2P2O7)=222,3 g.mol-1; M(NH4MgAsO4.6H2O)=289,2 g.mol-1; M(As2S3)=245,8 g.mol-1).
(33,5 %)
| Nahlásit
Tak k tomu prvnímu - ta reakce může vypadat třeba takto:
S(-II) - 8e = S(VI); O2(2-) + 2e = 2O(-II)
Na2S2O3 + 4H2O2 + 2NH3 = Na2SO4 + (NH4)2SO4 + 3H2O; 2SO4(-2) + 2Ba(2+) = 2BaSO4
Ze stechiometrického hlediska je důležité, že z 1 molekuly Na2S2O3 vzniknou dvě molekuly BaSO4, což zajišťuje předepsaný postup stanovení. Proto postačí pro výpočet schema
Na2S2O3 -> 2Na2SO4 -> 2BaSO4, ze kterého je zřejmé, že dvě molekuly BaSO4 odpovídají jedné molekule Na2S2O3, čili látkové množství Na2S2O3.5H2O je polovinou látkového množství BaSO4. A současně látkové množství BaSO4 je rovné látkovému množství síry ve vzorku, ať už jako S(-II) nebo jako S(VI).
n(BaSO4) = 0,47/233 = 0,002017mol;
m(S) = 0,002017*32 = 0,0645g; m(Na2S2O3.5H2O) = 0,002017*248/2 = 0,2501g
%Na2S2O3.5H2O = 0,2501*100/25,01/ = 99,75%; %S = 0,0645*100/0,2508 = 25,72%

Podobně v tom druhém příkladu dostaneme schema:
As2S3 -> 2NH4MgAsO4.6H2O -> Mg2P2O7, takže mol Mg2P2O7 odpovídá právě jednomu molu As2S3.
m(As2S3) = 245,8*0,2719/222,3 = 0,3006g; %As2S3 = 0,3006*100/0,8963 = 33,54%

V analytice se obvykle počítá na 4 desetinná místa (-desetiny mg). Tomu by měly odpovídat i molární hmotnosti.

OK?
| Nahlásit
díky :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek