Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Příklad chemie

45,50 g síranu tetraamminměďnatého bylo rozpuštěno ve vodě a doplněno vodou na celkový objem 2 litry. Vypočítejte: a) koncentraci roztoku a komplexního iontu za přepokladu, že tento ion vůbec nedisociuje b)předpokládejte disociaci komplexního iontu, pro níž K st = 2*10 13 Za tohoto předpokladu vypočítejte koncentraci komplexního iontu i produktů (Cu 2+ ) vzniklých jeho disociací(K st je konstanta stability komplexu, tj.převrácená hodnota K dis ). Disociaci zapište rovnicí.
Témata: chemie

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek