| Nahlásit

Ekonomie, rozvaha

Jan Novák má firmu na výrobu nábytku.
K 31. 12. 2019 vykázal tato aktiva a pasiva :

závazky vůči dodavatelům - 240 000 Kč
pohledávky u odběratelů - 560 000 Kč
nákladní automobil LIAZ - 740 000 Kč
bankovní úvěry - 500 000 Kč
soustruh - 100 000 Kč
dřevo - 280 000 Kč
peníze v pokladně - 9 000 Kč
peníze na běžném účtu - 120 000 Kč
závazky vůči zaměstnancům - 60 000 Kč

1) Sestavte rozvahu (+ spočítejte ZK) .

2) Určete výši dlouhodobého a krátkodobého majetku .

3) Kolik Kč činí vlastní zdroje a kolik cizí zdroje ?


Mockrát děkuji tomu, kdo mi pomůže s tímto úkolem, který mám do školy (přiznám se). Nepsal bych ho sem, kdyby jsem věděl, jak to udělat... Děkuji za pomoc :)
Témata: ekonomie
Diskuze
| Nahlásit
Rozvaha má dvě strany. Aktiva a pasiva. Nejdříve si určete aktiva a pasiva. Aktiva = odběratelé,automobil + soustruh (dlouhodobý majetek), dřevo (materiál),pokladna, běžný účet. Zbytek jsou pasiva. Sečtěte všechna aktiva a zvlášť sečtěte i dohromady pasiva.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek