Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

obvodová rychlost - proc mi to vychází spatne?

Kulička o hmotnosti 10 g, zavěšená na nehmotné niti o délce 10 cm, se pohybuje ve
vodorovné rovině po kruhové dráze o poloměru 6 cm. Jaká je její obvodová rychlost?
Tření vzduchu zanedbejte.

v = omega × r
vypocítám si omega
F = m × r × omega
omgea = F÷ (mr)
omega = 31,62
v = 31,62 × 0,06
v = 1,8972 m/s

není to dobře, ale proč? mám pocit, že v postupu chybu nemám...ale asi mám...
předem moc dekuji za nejakou radu
Témata: fyzika

4 reakce

(Upr. 20.02.2017 13:07) | Nahlásit
r= 10 cm = 0,1 m

v = omega × r
omega=2Pi/T = 2Pi*f

f=1/T

f=?
T=?

K výpočtu obvodové rychlosti není nutná hmotnost kuličky, ale je nutná frekvence f (četnost oběhů za jednotku času, v Hz - hertz), nebo perioda T (čili čas v sec, za jak dlouho kulička oběhne jeden kruh).

Ještě by to šlo vypočítat, kdyby v zadání byla dána síla, která napíná provázek, ta v zadání také není.
| Nahlásit
Takže sa to nedá vypočítať ? lebo f ani T nepoznám a ani nevypočítam keďže napr. rýchlosť nepoznám
| Nahlásit
A co takhle min. otáčky, aby platilo, že na rovině rovina otáčení leží střed otáčení/uchycení niti. Pak kulička o dané váze musí překonat gravitaci. Tj. počítat min odstředivou sílu, a z ní obvodovou rychlost.
| Nahlásit
Síla, kterou na kuličku působí závěs je stejně velká s opačným směrem, jako vektorový součet tíhy kuličky a odstředivé síly. Tyto síly jsou na sebe kolmé. Sin úhlu mezi závěsem a kolmicí (směrem tíhy) je 6/10 = 0,6. Odtud vypočítáš velikost odstředivé síly a následně otáčky a obvodovou rychlost.
Je dobré si to namalovat. Kolega Cenobita zapomněl. že poloměr otáčení je 6cm, zatím co délka závěsu je 10cm.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek