| Nahlásit

Výpočet solí

Prosím nevíte někdo jak se počítají soli. Máme úkol na laboratoře. díky moc

Připravte: 10 g CuSO4 . 5 H2O z CuCO3 . Cu(OH)2 a H2SO4
Vypočtěte:
- kolik g CuCO3 . Cu(OH)2 je třeba
- kolik ml 96% H2SO4 je třeba
- kolik ml H2O je třeba na přípravu 10% roztoku H2SO4
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Vždycky začneš rovnicí:
CuCO3.Cu(OH)2 + 2H2SO4 = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O
M(Cu..)= 221,12g/mol; M(H2SO4) = 98g/mol; M(CuSO4) = 159,6; M(pentahydr.)= 249,7 g/mol
Z jednoho molu podvojného uhličitanu-hydroxidu měďnatého vzniknou 2 moly síranu měďnatého reakcí se 2 moly H2SO4. Látkové množství bezvodé soli je rovné látkovému množství pentahydrátu (ale hmotnost je různá!).
n(CuSO4)=n(pentahydr.) = m/M = 10/249,7 = 0,04 mol CuSO4
n(Cu...)=n(CuSO4)/2 = 0,04/2 = 0,02 molu.
m(Cu..)=n*M = 0,02*221,12 = 4,4224 g CuCO3.Cu(OH)2
n(H2SO4==n(CuSO4) = 0,04; m(H2SO4)=n*M = 0,04*98 = 3,92g
m(96%) = m(H2SO4)*100/96) = 4,08g 96% H2SO4 ; ró(96%) = 1,84
V(96%) = m/ró = 4,08/1,84 = 2,22cm3.
ró(H2O) = 1g/cm3. m(10%) = 3,92*100/10 = 39,2g 10% roztoku.
m(H2O)= m(10%)-m(96%) = 39,2-4,08 = 35,1 g vody. Při hustotě 1g/cm3 to tedy bude 35,1cm3 vody.
OK?
| Nahlásit
děkuju moc ale není ta rovnice jiná než v zadání? proč CO2? moc tomu nerozumím
| Nahlásit
Sůl, která reaguje s H2SO4 je podvojná - její molekula je slepencem hydroxidu a uhličitanu - CuCO3.Cu(OH)2. Se sírovkou reaguje hydroxid neutralizační reakcí, ale uhličitanová část reaguje vytěsňováním. Ten CO2 vznikne ze skupiny CO3, že?
| Nahlásit
děkuju
| Nahlásit
hele já chodim do 8. třídy...a už to vůbec nechápu...pumůže mi nekdo prosím?
| Nahlásit
Musíš napsat, co nechápeš. Na kompletní chemii je tady přece jenom málo prostoru.
| Nahlásit
nemas skype nebo tak neco?? poslal bych ti obrazek...takhle je to nadlpuho to psat..
| Nahlásit
Mám v profilu mailovou adresu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek