Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Iontová síla roztoků

Ke 100 ml 0,1 mol/l octové kyseliny bylo přidáno 33,3 ml 0,1M-NaOH. Vypočítejte:
a) pH vzniklého roztoku
b) iontovou sílu pufru (uvažujte kompletní disociaci hydroxidu sodného a velmi slabou disociaci kyseliny octové)
c) množství pevného KCl potřebného k nastavení iontové síly pufru 0,1 mol/l
M(KCl) = 74,56

Výsledky: a) pH = 4,4; b) I = 0,025 mol/l; c) 0,743 g
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Octovky je evidentně nadbytek, látkové množství octanu (ns) bude rovné látkovému množství NaOH. Látkové množství octovky bude menší o neutralizovaný podíl:
n(NaOH) = ns = c*V = 0,1*,0333 = 0,00333mol
n(CH3COOH) = na = c*V - ns = 0,1*0,1 - 0,00333 = 0,00667mol; ns/na = 0,49925
pH = pKa + log(ns/ns) = 4,75 - log(0,49925) = 4,44

b: Pokud zanedbáme množství vody, vzniklé neutralizací, bude objem 100+33,3 = 133,3 = 0,1333dm3.
Jedinou disociovatelnou složkou je octan, jeho koncentrace bude
c = ns/0,1333 = 0,00333/0,1333 = 0,0249mol/dm3 = 0,025mol/dm3. Pří zanedbatelné disociaci octovky
c(Na+) = c(CH3COO-) a I = 0,5*(0,025*1 + 0,025*1) = 0,025.

c: Pro podíl iontové síly, připadající na KCl platí, co bylo uvedeno v předchozím.
I(KCl) = c(KCl) = 0,1 - 0,025 = 0,075mol/dm3.
n(KCl) = c*V = 0,075*0,1333 = 0,01mol; m(KCl) = n*M = 0,01*74,56 = 0,7456g

Takhle bych to viděl.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek