Ontola > diskuze
| Nahlásit

Složení sloučenin

1. Vypočítejte hmotnost: a) jednoho atomu H, b) jednoho atomu O, c) jednoho atomu U, d) jedné molekuly CH3OH.

2. Hmotnost jednoho atomu nuklidu 6 12C je 1,99·10-26 kg a jednoho atomu nuklidu 9 19F je 3,15·10-26 kg. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost 9 19F.

3. Relativní atomová hmotnost nuklidu 92 238U je 238,051. Kolikrát je hmotnost jednoho atomu 92 238U větší než hmotnost jednoho atomu 6 12C?

4. Hmotnost jednoho atomu prvku X se rovná hmotnosti patnácti atomů nuklidu 6 12C. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost prvku X.

5. Kolikrát těžší je atom hořčíku než atom nuklidu uhlíku 6 12C?

6. Hmotnost jednoho atomu nuklidu 17 35Cl je 5,806·10-26 kg, hmotnost jednoho atomu nuklidu 17 37Cl je 6,138·10-26 kg. Přírodní chlor obsahuje 75,4 % nuklidu 17 35Cl a 24,6 % nuklidu 17 37Cl. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost přírodního chloru.

7. Relativní atomová hmotnost beryllia je 9,0122. Vypočítejte hmotnost jednoho atomu beryllia.

8. Vypočítejte hmotnost a objem (měřený za normálních podmínek) 3,0·1024 molekul vodíku. 9. V přírodě se vyskytující argon je směsí tří nuklidů, jejichž procentuální zastoupení a relativní atomové hmotnosti jsou: 36Ar: 0,337 %, 35,968; 38Ar: 0,063 %, 37,963; 40Ar: 99,60 %, 39,962. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost přírodního argonu.

10. Stříbro jako směs dvou stálých izotopů obsahuje 51,35 % nuklidu 107Ag, jehož relativní hmotnost je 106,905. Vypočítejte střední (průměrnou) relativní atomovou hmotnost přírodního stříbra, jestliže druhý nuklid 109Ag má relativní atomovou hmotnost 108,905.

11. Přírodní gallium je směsí nuklidů 31 69Ga a 31 71Ga o relativních atomových hmotnostech 68,9257 a 70,9248. Vypočítejte procentuální zastoupení obou nuklidů v přírodním galliu, je-li střední relativní atomová hmotnost Arstř.(Ga) = 69,72.

50
12. Hustota deoxyribonukleové kyseliny (DNA) je 1,10 g · cm-3, její relativní molekulová hmotnost je 6,0·108. Vypočítejte objem jedné molekuly DNA.

13. Poměr hmotnosti 1 dm3 chloru a 1 dm3 kyslíku (měřeno při stejných podmínkách) je 2,216. Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost chloru, je-li Arstř.(O) = 15,9994.

14. Prvek X o hmotnosti 19,665 g se slučuje s 3,0·1023 atomy prvku Y za vzniku sloučeniny XY2. Vypočítejte Arstř.(X).

15. Z 12,5843 g čistého ZrBr4, byl reakcí s AgNO3 vysrážen veškerý brom ve formě AgBr. Jeho hmotnost činila 23,0063 g. Arstř.(Ag) = 107,868; Arstř.(Br) = 79,904. Z uvedených údajů vypočítejte Arstř.(Zr).

16. Vypočítejte látkové množství: a) P4 v 10 g fosforu, b) S8 v 10 g síry, c) F2 v 10 g fluoru, d) P v 10 g fosforu.

17. Vypočítejte molární hmotnost: a) P4, b) S8, c) F2.

18. Kolik atomů mědi je obsaženo ve 20 g Cu?

19. Vypočítejte, kolik je v 5,0 g kyslíku: a) molů kyslíku, b) atomů kyslíku, c) molekul kyslíku.

20. Vypočítejte hmotnost 0,25 molu methanu a obsah molekul v tomto látkovém množství.

21. Kolik molekul a kolik molů H2SO4 zůstane nezreagováno, použijeme-li na neutralizaci jednoho molu H2SO4 1,0·1024 molekul NaOH?

22. Nejcitlivější váhy mohou zaregistrovat změnu v hmotnosti 1,0·10-8 g. Kolik atomů zlata toto množství představuje?

23. Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost chloroformu CHCl3, jestliže atomové hmotnosti jsou Arstř.(C) = 12,011, Arstř.(H) = 1,00797 a Arstř.(Cl) = 35,453.

24. Vypočítejte, kolik atomů uhlíku je obsaženo ve 32 gramech acetylidu vápenatého (CaC2).

25. Hustota kovového hliníku je 2,70 g · cm-3. Za předpokladu, že atom hliníku má tvar koule, vypočítejte: a) objem jednoho kilomolu Al, b) objem jednoho atomu Al, c) poloměr atomu Al.

26. Na 1 m2 měsíčního povrchu dopadá z meziplanetárního prostoru asi 1,0·1011 vodíkových atomů za sekundu. Kolik gramů vodíku dopadne na 1 m2 měsíčního povrchu za sto roků?

51
27. Kolik molekul kyslíku je za normálních podmínek obsaženo ve 161,4 dm3 O2? Předpokládejte, že kyslík se chová jako ideální plyn.

28. Za jakou dobu by se vypařila kapka vody o hmotnosti 0,05 g, jestliže by se z ní za 1 sekundu odpařila 1 miliarda molekul H2O?

29. Vypočítejte: a) hmotnost 1 dm3 CO2 při normálních podmínkách, b) hmotnost 1 dm3 směsi, obsahující 78 obj.% N2 a 22 obj.% O2.

30. Hemoglobin má relativní molekulovou hmotnost 6,8·104 a obsahuje asi 0,33 % Fe. Kolik atomů Fe obsahuje jedna molekula hemoglobinu?

31. Atomový poloměr železa je 0,126 nm. Hustota železa je 7,86 g · cm-3. Vypočítejte, jak dlouhý by byl řetězec vzájemně se dotýkajících atomů Fe, obsažených v 1 mm3 Fe (tj. přibližně ve špendlíkové hlavičce). Kolikanásobku vzdálenosti Země – Měsíc (asi 3,84·105 km) by odpovídala délka vzniklého řetězce
Témata: Nezařazené

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek