Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemické příklady

Mám trabl se třemi příklady. Všechny byly v dnešním testu, z kterého jsem vyletěl tak rychle, že jsem nestihl říci ani nashledanou, a ani s jedním si nevím moc rady. První jsem počítal přes směšovací rovnici(evidentně blbě), druhý jsem "vypočítal" trojčlenkou (to byl spíš tip, protože jsem jinak nevěděl co s ním) a u třetího jsem se nedostal ani přes rovnici, takže opět neúspěch.

První příklad:
Kolik FeSO4.7H2O je třeba přidat k 120g 15% roztoku FeSO4, aby vznikl roztok 20%?

Druhý příklad:
Máme 100cm3 HCl o hodnotě pH 2,85. Na jakou hodnotu se změní pH, jestliže přídáme 5cm3 HCl v plynném stavu? Změnu objemu neberme v potaz.

Třetí příklad:
Rozpuštěním 1,6g NaCl a NaNO3 ve vodě jsme získali 100cm3 roztoku. Přídavkme nadbytku roztoku AgNO3 bylo získáno celkem 1,65g AgCl. Jaké bylo % zastoupení NaCl ve směsi?

Molární hmotnosti: FeSO4.7H2O = 278,01, FeSO4 = 151,9, HCl = 36,45, NaCl = 58,43, NaNO3 = 84.98, AgNO3 = 169.87, AgCl = 143,32

Správné odpovědi nevím, do testu jsme neměli možnost nahlédnout. Za jakoukoliv radu budu vděčný, děkuji.
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Nepíšeš svůj postup, ukážu ti, jak bych to počítal já
1: Zelenou skalici bych považoval pro účely výpočtu za roztok o hmotnostním zlomku w = M(FeSO4)M(skalice) = 151,9/278,01 = 0,5464.
120*0,15 + 0,5464*m2 = 0,2*(120+m2 => 0,5464*m2 - 0,2*m2 = 24 - 18
0,3464*m2 = 6; m2 = 17,32g FeSO4.7H2O

2: V zadání chybí údaj o teplotě a tlaku, za kterých byl objem HCl měřený. Pokud to bylo za normálních podmínek (101325Pa; 273,15K), vypočteme látkové množství chlorovodíku vydělením molárním objemem za těchto podmínek (22,414dm3/mol). Pro jiné podmínky bychom asi přepočítali molární objem nebo objem chlorovodíku stavovou rovnicí.
n(HCl) = 0,005/22,414 = 2,231*10^-4 mol HCl
c(HCl) = c(H+) = 10^(-pH) = 0,00141mol/dm3; Po přídavku chlorovodíku byla výsledná koncentrce HCl
c(HCl) = (0,1*0,00141 + 0,0002231)/0,1 = 00,003643 = c(H+)
pH = -log(c(H+)) = -log(0,003643) = 2,44

3: n(NaCl) = n(Cl-) = n(AgCl) = m(AgCl)/M(AgCl) = 1,65/143,32 = 0,01151 mol NaCl
m(NaCl) = n*M = 0,01151*58,43 = 0,6727; w(NasCl) = 0,6727/1,6 = 0,4204
%hm = 42,04 % NaCl v 1,6 gramech směsi.

OK?
| Nahlásit
Supr díky.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek