Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Stechiometrie + krystalizace - výpočty

Ahojky, je tu nějaká hodná duše, která by mi pomohl vypocitat tenhle priklad. Podařilo se mi spočítat první 3 výsledky a to 1. m(Cr2O3)=3,913g, 2. m(KNO3)=8,591g, 3. M(KOH)=6,356g. Mohl by mi někdo ty výsledky ověřit a ukázat jak se počítá ty zbylé poslední 3 otázky.
Alkalickým oxidačním tavením oxidu chromitého s dusičnanem draselným a hydroxidem draselným se připraví chroman draselný. Pro praktické provedení této reakce se dusičnan draselný i hydroxid draselný používají v 10% přebytku. Tímto způsobem máte připravit 10,00 g K2CrO4.
Vzniklá tavenina se po vychladnutí vylouží 250 ml teplé vody. Tento roztok máte zahustit tak, aby byl nasyceným roztokem K2CrO4 při 60 °C. Následným ochlazením tohoto nasyceného roztoku na 20 °C (rušená krystalizace) získáte 0,40 g čistých krystalů K2CrO4.
Matečný roztok po rušené krystalizaci okyselíte zředěnou kyselinou sírovou a zavádíte do něj oxid siřičitý. Při této reakci se barva roztoku změní na zelenomodrou tím, že se Cr(VI) zredukuje na Cr(III), a vzniká kamenec KCr(SO4)2.12 H2O.
Sestavte a vyčíslete příslušné rovnice. = Cr2O3 + 3 KNO3 + 4 KOH → 2 K2CrO4 + 3 KNO2 + 2 H2O
Vypočítejte:
1. hmotnost oxidu chromitého (výsledek 1)
2. hmotnost dusičnanu draselného (výsledek 2)
3. hmotnost hydroxidu draselného (výsledek 3)
4. kolik g K2CrO4 zůstalo v matečném roztoku po rušené krystalizaci (výsledek 4)
5. objem SO2 (0 °C, atm. tlak), který použijete pro redukci matečného roztoku (výsledek 5)
6. hmotnost kamence, kterou můžete teoreticky získat z roztoku po redukci (výsledek 6)
M(Cr2O3)=151,9904 M(KNO3)=101,1032 M(KOH)=56,1056 M(K2CrO4)=194,1903
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
M(K2CrO4) = 194,19g/mol; M(Cr2O3) = 151,99g/mol; M(KOH) = 56,106g/mol; M(KNO3) = 101,103g/mol
Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH = 2K2CrO4 + 3KNO2 + 2H2O; n(Cr2O3) = n(K2CrO4)/2 = 0,5*10/194,19 = 0,02574
m(Cr2O3) = 0,02574*151,99 = 3,913g Cr2O3;
n(KNO3) = 1,5*10/194,19 = 0,0772; m(KNO3) = 0,0772*1,1*101,103 = 8,591;
m(KOH) = 56,106*1,1*2*10/194,19 = 6,386g

Z výluhu zahuštěním a ochlazením bylo získáno 0,4g K2CrO4, v roztoku tedy zůstalo
m = 9,6g K2CrO4 = 0,0494mol.(4)
2K2CrO4 + 3SO2 + 2H2SO4 + 22H2O = 2KCr(SO4)2.12H2O + K2SO4 =>
n(SO2) = (3/2)*n(K2CrO4) = 1,5*0,0494 = 0,0742mol;
V(SO2) = 0,0742*8,314*273,15/101325 = 0,00166m3 = 1,66dm3 SO2 (5)
M(KCr(SO4)2.12H2O) = 499,403g/mol; n(kam.) = n(K2CrO4) = 0,0494
m(kam.) = 0,0494*499,403 = 24,670g (6).

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek