| Nahlásit

odpor ampérmetru

Je-li odpor ampérmetru Ra a máme-li jeho rozsah zvětšit 4x:
B) připojíme k němu paralelně bočník s odporem Ra/3

Poradil by někdo, prosím? mod děkuji!
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Je to proto, že podle Kirchofova zákona (nebo jak se to jmenuje, to jméno není až tak důležitý) se proud do paralelní skupiny odporů rozdělí nepřímo úměrně jejich odporu (neboli přímo úměrně jejich vodivosti).

Takže tím bočníkem s třetinovým odporem (=trojnásobnou vodivostí) potečou tři díly proudu, tím ampérmetrem jeden díl, tj. čtvrtina celku. A wo to nám šlo: při čtyřnásobném celkovém proudu, je ampérmetr vybuzen svým jmenovitým proudem, zbytek teče bočníkem.
(Upr. 06.10.2018 13:23) | Nahlásit
Dovolil bych si tu problematiku lépe vysvětlit a opřít o důkaz:

Pokud má ampérmetr rozsah I0, tak ručička dosahuje maximální výchylky při proudu I0.
Pokud přidáme k ampérmetru bočník, část celkového proudu bude vedena do ampérmetru a část do bočníku. A teď to podstatné, napětí na ampérmetru bez bočníku a s bočníkem bude v obou případech stejné a v obou těchto případech bude výchylka ručičky maximální, tedy v obou případech poteče ampérmetrem maximální proud I0 daný rozsahem.

Tuto úvahu popíši rovnicemi a upravím je:

I1=I0; R=Ra; U=I1*Ra; U=I0*Ra
I2=4*I0; 1/R2=1/Ra + 1/Rx; U=I2*R2; U=4*I0*Ra*Rx/(Ra+Rx)

U=U
I0*Ra = 4*I0*Ra*Rx/(Ra+Rx)
(Ra+Rx) = 4*Rx
Ra = 3*Rx
Ra/3 = Rx
=========

Výsledek je že bočník musí mít třetinový odpor oproti vnitřnímu odporu ampérmetru.

Kirchoffovy zákony zde platí, ale není nutné je uplatňovat - to se používá ve složitějších obvodech.

Rx=Rb

---

Ra - odpor ampérmetru
Rb - odpor bočníku
n - zvětšení rozsahu

Rb=Ra/(n-1)
===========
| Nahlásit
Diky
| Nahlásit
Nemusím ani nic počítat - pokud připojím k Ametru paralelní odpor stejné velikosti, jako má Ammetr, tak se měřený proud rozdělí na poloviny - půl poteče odporem, druhá půlka Ammetrem. Pokud plácnu k Ammetru 3 paralelní odpory téže velikosti, proud se rozdělí na čtvrtiny. Ty 3 paralelní odpory mohu pochopitelně nahradit jedním odporem o třetinové velikosti. Není třeba nic počítat.
Takovému odporu se říká bočník, neboli šunt, a je to vlastně takový bypass k měřidlu k zvětšení jeho rozsahu. V měřidle pak bývá takových bočníků více, ke každému rozsahu jiný. Přepínač pak musí být řešen tak, aby se při přepínání krátkodobě všechny bočníky neodpojily, mohlo by to mít pro měřicí systém fatální následky.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek