| Nahlásit

Příprava roztoku

Kolik g NaOH potřebujete na přípravu roztoku o V = 500ml, c = 15% a hustotě = 1.11g/cm3? m.h. = 40

- koncentaci jsem z procent převedla na mol/l podle
c = c(%) . 10 . hustota/m.h. a pak jsem použila m = c . V . m.h. = 83,25 g a nevím, zda je to takto správně
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Myslím, že tu molární hmotnost jsi do toho montoval zcela zbytečně. Do druhého vztahu si zkusme dosadit za c:
m = V * m.h. * c = V*m.h.*c%*10*ró/m.h. = V*c%*ró*10 = 0,5*15*10*1,11 = 83,25g ; jak vidíš, molární hmotnost se vykrátila.
Koncentraci máme zadanou jako hmotnostní %:
hm.% = 100*m(NaOH)/m(rozt.) => m(NaOH) = hm%*m(rozt.)/100 = w(NaOH)*m(rozt.)
w = m(NaOH)/m(rozt.) => mh.% = w*100 => w = hm.%/100
m(rozt.) = V*ró = 500*1,11 = 555g roztoku
m(NaOH) = w*m(rozt.) = 0,15*555 = 83,25g NaOH
Docela by mě zajímalo, jak jsi došel ke vztahu c = c(%) . 10 . hustota/m.h. ; pro mně je dost nepochopitelný. Objem jsi zřejmě dosazoval v litrech (o,5), hustotu máš v g/cm3, c má zcela nejasný rozměr. V mém odvození vztahů je w hmotnostní zlomek.
| Nahlásit
c = hustota . % . 10/M - přesně takto napsaný přepočet na látkovou koncentraci mám v učebnici a jinak děkuji
| Nahlásit
Už jsem ten vztah pochopil. c= m*w/M = ró*w/M když hustota bude v g/dm3. Když bude ró v g/cm3 nebo v kg/dm3, což jsou obvyklé rozměry, je třeba vztah násobit 1000, aby se hustota převedla na g/dm3 (protože c má rozměr mol/dm3. Pak:
c= ró*10*100*w/M = ró*10*%/M
dovolil bych si poznamenat, že se učíte příliš mnoho vzorců na úkor pochopení smyslu a významu jednotlivých proměnných. Já znám jen 4 nebo 5 vzorců, a vystačí mi téměř na všechno. Dnes jsou schopní v učebnicích fyziky uvést všechny varianty ohmova zákona jako samostatné vzorce. Ale to není samozřejmě kritika, zaměřená na tebe.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek