Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Pufry - výpočet objemu

Acetátový pufr pH 5,0 byl připraven ze zásobních roztoků octanu sodného a kyseliny octové, obě koncentrace 0,1 mol/l. Kolik mililitrů NaOH koncentrace 1 mol/l musí být přidáno ke 100 ml tohoto pufru, aby se pH změnilo na hodnotu 5,3 ? (pKa (CH3COOH) = 4,7)
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
Původní pufr měl ns/na = 10^0,3 = 1,9953 = 2. Na 66,66cm3 octanu bylo přidáno 33,34cm3 kyseliny. n(CH3COOH) = 0,03334*0,1 = 0,003334mol; ns = 0,006666mol.
Aby došlo ke zvýšení pH na 5,3, musí být log(ns/na) = 0,6; pak ns/na = 10^0,6 = 3,981. To dosáhneme přídavkem x mol NaOH:
0,006666 + x = 3,981*(0,003334 - x) => 4,981*x = 0,0,006607 => x = 0,001326 mol
ns = 0,007992 mol; na = 0,003334 - 0,001326 = 0,002008; log(ns/na) = 0,5999

Jasné?
| Nahlásit
Snad ano. Můžu se jen zeptat na vzorec nebo úvahu, podle které se počítá přidání toho přídavku? Nechápu moc tady tu rovnici: 0,006666 + x = 3,981*(0,003334 - x).
| Nahlásit
Mám roztok, který obsahuje 0,006666mol octanu a 0,003334 mol kyseliny octové.
x mol NaOH převede x mol kyseliny na sůl (neutralizace). Poměr ns/na se má nyní rovnat 3,981 => látkové množství octanu má být 3,981x vyšší, než látkové množství soli. Látkové množství soli bude nyní vyšší o látkové množství NaOH, látkové množství kyseliny bude o toto množství nižší. To už je prostá matematika
ns + x = 3,981*(na-x). Hodnoty ns a na jsem vypočetl z původního pufru pro pH = 5.
Ještě jsem zapomněl na přepočet látkového množství NaOH na objem 1M roztoku. 0,001326mol je rovné 1,326cm3 1M roztoku.

Stačí?
| Nahlásit
Děkuju moc, teď už to vidím :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek