Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Obsah KCN v roztoku, příklad

Vypočtěte obsah KCN v gramech v 0,5 l roztoku, bylo-li při stanovení dle Volharda odpipetováno 25,0 ml vzorku, přidáno 20,0 ml 0,05 M roztoku AgNO3 a na retitraci přebytečného AgNO3 spotřebováno 12,10 ml 0,05 M roztoku NH4SCN.

M(KCN) = 65,12 g mol–1Můj pokus o vyřešení

Rovnice:

Z rovnice Ag+ + 2 CN– → [Ag(CN)2]–

plyne, že n(AgNO3) = 2n(CN-)

Z rovnice Ag+ + SCN– -> AgSCN, která se uplatňuje při zpětné titraci,

plyne n(Ag+ ) = n(SCN– ) a zároveň n(SCN– ) = 2n(CN-). n(SCN– )

12,1.10-3 . 0,05 = 6,05. 10-4 molDál si s tím nevím rady…, prosím o pomoc
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Obávám se, že metoda stanovení podle Volharda funguje jinak. V silně kyselém prostředí při nadbytku Ag+ nedojde ke tvorbě komplexu, ale vysráží se AgCN.
Ag+ + CN- = AgCN; Ag+ + SCN- = AgSCN.

1: n(Ag+) = 0,05*0,02 = 0,001 mol
2: n(Ag+nadb.) = n(KSCN) = 0,05*0,0121 = 0,000605 mol
3: n(CN-) = n(Ag+) - n(Agnadb.) = 0,001 - 0,000605 = 0,000395 mol ve 25 cm3.
Ve zkoumaných 0,5dm3 roztoku tedy bylo 20*0,000395 = 0,0079 mol;
m(KCN) = n(CN-) * M(KCN) = 0,0079*65,12 = 0,5144g.

OK?
| Nahlásit
A jo. Teď mi to dává smysl. Moc díky, Mezku!
A hezký den
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek