Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Fyzika, jenom odpověď

Nádrž s velkou plochou hladiny je naplněna vodou. Otvorem o ploše S1 = 12 cm2 ve dně nádrže voda vytéká rychlostí v = 0,4 m.s-1. V jaké hloubce pod dnem nádrže bude mít paprsek plochu průřezu S2 = 8 cm2? g = 10 ms-2
Témata: fyzika

2 reakce

(Upr. 26.03. 23:35) | Nahlásit
Budeme uvažovat, že vlivem gravitace, jak proud vody padá, dochází k jeho zrychlení. Takže má vyšší rychlost než u výtoku o ploše S1.

g = 10 ms-2

S1=12 cm² = 12/10000 m²
v1=0,4 m/s

S2=8 cm² = 8/10000 m²
v2=?

rovnice kontinuity:

S1*v1 = S2*v2
12/10000*0,4 = 8/10000*v2
v2=12/10000*0,4 / (8/10000) = 12/8*0,4=0,6 m/s

Z rovnice volného pádu vypočítáme hloubku:

nejprve čas pádu:

v(t)=v1 + g*t
v2=v1 + g*t
t = (v2-v1)/g = (0,6-0,4)/10=0,02 sec

Z rovnice volného pádu vypočítáme hloubku:

h=v1*t + 1/2*g*t²
h=0,4*0,02 + 1/2*10*(0,02)²
h=0,4*0,02 + 1/2*10*0,02@=0,01 m
===
| Nahlásit
Můžu se zeptat, proč když zjistím rychlost 0,6 m/s, nemůžu použít vzorec v=√2gh?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek