Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

fakt nevím - Galvanické články

Napětí Daniellova článku je 1,10 V, chemická energie se v článku přeměnila na energii elektrickou.
Do vodného roztoku hořečnaté soli vložíme elektrodu z Mg a do roztoku měďnaté soli umístíme elektrodu z Cu, oba elektrolyty jsou vodivě propojeny diafragmou. Na elektrodách začnou probíhat samovolné oxidačně-redukční reakce.
1. Zapište dílčí redoxní reakce včetně skupenství, určete polaritu elektrod
2. Vytvořte schématický zápis tohoto galvanického článku
3. Zapište celkovou reakci pomocí vyčíslené chemické rovnice v iontovém tvaru
4. Vypočtejte napětí článku

Sestavte galvanické články, ve kterých použijete jako elektrody dvojice kovů Al-Pb , Ag-Pb a roztoky jejich solí
5. Vytvořte schématické zápisy obou galvanických článků
6. Zapište dílčí redoxní reakce a určete polaritu elektrod u obou galvanických článků
7. Vysvětlete případnou rozdílnou polaritu elektrod téhož kovu v sestavených článcích
8. Vypočtěte napětí obou článků

Strašně se omlouvám ale tento příklad potřebuji a fakt nevím
MOC DĚKUJI
Témata: chemie, fyzika

6 reakcí

| Nahlásit
A1: Mg(s) = Mg(2+)(l) + 2e; Cu(2+)(l) + 2e = Cu(s); (l - liquid, kapalný stav, roztok)
A2: Nevím, co má být schematický popis článku. Hořčíková elektroda bude záporná a je ponořena v roztoku hořečnatých iontů o aktivitě 1mol/dm3. Měděná elektroda je kladná a je také ponořena do roztoku měďnatých iontů o a(Cu) = 1mol/dm3. Oba roztoky jsou odděleny diafragmou.
A3: Mg(s) + CuSO4(l) = MgSO4(l) + Cu(s)
A4: Pevná fáze je standardní stav, jeho aktivita je rovná 1. Koncentraci obou roztoků (nebyla zadána) volíme tak, aby aktivita iontů byla také 1. V Nernstově rovnici
E = E° - (R*T/(z*F))*ln(a(Mg++)/a(Mg)) je při obou aktivitách = 1mol/dm3 logaritmus jejich poměru rovný 0 (ln(1/1) = 0) a nulový je tedy člen (R*T/(z*F))*ln(a(Mg++)/a(Mg)). EMS elektrody je pak rovný E°. Na levé elektrodě probíhá oxidace (Mg), na pravé redukce (Cu). Pak
EMS = E°(P) - E°(L) = 0,34 - (-2,37) = 2,71V. E°jsou použity y wikipedie http://jdem.cz/bu4ky2

B5: Hliníková elektroda (levá) je záporná a ponořena do roztoku, obsahujícího hlinité kationty o aktivitě 1mol/dm3, olověná elektroda je kladná a je ponořena do roztoku olovnatých iontů o aktivitě 1mol/dm3. Oba roztoky jsou odděleny diafragmou.
B6: Al(s) = Al(3+)(l) + 3e; Pb(2+)(l) + 2e = Pb(s); Al - záporná, Pb - kladná.
B8: EMS = E°(Pb) - E°(Al) = -0,13 - (- 1,66 = ) = 1,53V.

C5: Olověná elektroda (levá) je záporná a ponořena do roztoku olovnatých iontů o a(Pb) = 1mol/dm3. Stříbrná elektroda (pravá) je kladná a ponořená do roztoku stříbrných iontů o stejné aktivitě. Oba roztoky jsou odděleny diafragmou.
C6: Pb(s) = Pb(2+)(l) + 2e; Ag+(l) + e = Ag(s)
C7: Změna polarity olova v obou článcích je dána tím, že zatím co v prvním případě se olovo redukovalo a tedy bylo příjemcem elektronů a tudíž kladné, ve druhém případě se oxiduje a přechází do roztoku po odevzdání elektronů jako Pb(2+). Proto je jím tvořená elektroda záporným pólem článku.
C8: EMS = E°(Ag) - E°(Pb) = 0,8 - (-0,13) = 0,93V

OK?
| Nahlásit
uz jsem fakt nedoufal ze odpovis :DD
| Nahlásit
super fakt, dekuju ti nejvíc
| Nahlásit
Bude vážně skupenství l nebo to bude aq ? jak na to přijdu ? @Mezek
(Upr. 31.01.2017 09:39) | Nahlásit
Skupenství jsou tři - plynné - g, pevné - s a kapalné - l. Do něj patří i roztoky včetně jejich složek. Ale pokud potřebuješ zdůraznit, že jde o vodný roztok, tak tam zkus napsat "aq". Já olympiádu nedělám.
| Nahlásit
Pokud se podíváš pořádně na zadání úlohy 4, máš tam pod tabulkou ty věci, co se týče anody, katody, schématického zápisu galvanických článků i celkové redoxní reakce soustavě. U obrázku 1. máš dokonce jak se to vypočítá.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek