| Nahlásit

Výpočet pH roztoku hydroxidu draselného

Dobrý den, nevychází mi příklad na výpočet pH roztoku hydroxidu draselného, jehož látková koncentrace je 5,4 * 10 na mínus 11 mol/dm3. Má vyjít 7. Ostatní příklady m vychází, počítám -log pH a výsledek odečtu od základu 14.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Voda je z malé části disociovaná. Při 25°C a tlaku 101325Pa je v ní koncentrace H3O+ a OH- stejná a rovná 10^-7 mol/dm3. Součin koncentrace obou iontů je "iontový produkt vody a značí se Kw. Obě koncentrace se často používají ve formě záporného logaritmu pH a pOH. Jako záporný logaritnus se také používá iontový produkt vody pKw = 14 (Kw = 10^-14). Proto platí, že pH + pOH = pKw = 14. Pokud je koncentrace louhu nebo kyseliny dostatečně velká, je možné příspěvek ke koncentraci příslušného iontu, pocházející z iontového produktu vody, zanedbat. To ovšem v tomto konkrétním případě neplatí. Celková koncentrace OH- tedy bude:
c(OH-) = 10^-7 + 5,4*10^-11 = 1,00054*10^-7; pOH = 6,99976554 = 7
pH = 14-7 = 7; koncentrace KOH je tak malá, že pH měřitelně neovlivní.
OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek