Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Prosím o význam příjmení Drnek, děkuji.

2 reakce

| Nahlásit
Drnek, zdrobněle drn. Asi nejpravděpodobnější vysvětlení.
Název obce.
Bylina - drnek (Bitec agnus).
Jeden z nositelů toho příjmení píše o původu toto :
Jméno Drnek může být (dle sborníku Dr. Profouse „Vlastní jména v Čechách“) odvozeno buďto od příslušnosti k místu (Drnovce, Drnholec, Drnek, Na Drnku), nebo od tradičního řemesla drnomistra, tedy antouška a rasa.
Dalším zdrojem, z něhož se odvozuje původ jména, je název moravské vsi Drnholec (dürr – suchý a Holz – dřevo) na Dyji. Podle historika Bedy Dudíka zde stávala rodová osada Drinovici (název starého slovanského rodu). V Kosmově kronice na str. 224, 5. Vydání nakl. Svoboda) je uvedena osada Drnovici (s vinicí, vinařem a krčmářem) jako dar knížete Oldřicha kostelu Třebíčskému, při jeho založení r. 1097.
v době zániku roku Drnovských z Drnovic (příbuzní pánů z Kunštátu) se jméno Drnek začíná objevovat v kronikách a genealogiích, v berních rulách a jiných záznamech o převážně selských rodinách Vysočiny, Jižních Čech a nakonec i Blatenska. Jen namátkou z jižních Čech:
1711 – v přehledu odváděných desátků farnosti Suchdol a Lužnicí, v obci Hrdlořezy odváděl sedlák Drnek po jeden a půl strychy žita, ječmene i ovsa.
1817 také v Hrdlořezích jest stavěna kaple Sv. Jana Nepomuckého. Zakládací listinu podepsal rychtář obce Jan Drnek
| Nahlásit
D. Moldanova, autorka knihy Naše příjmení uvádí:

Drnek, zdrobnělý tvar jména Drn, které vzniklo z obecného slova drn = trávník; jeho kus vyrytý s kořeny.

K místním jménům obcí Drnov, Drnovice atd. řadí autorka příjmení Drnec, Drnka, Drnák. Drnovský, Drnovec.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek