| Nahlásit

Má AJ pády? Jestli jo, tak jaké?

Témata: angličtina
Diskuze
| Nahlásit
Já nevím, jestli je formálně pojmenovávají, ale něco jako pády mají - I/me, he/him, she/her, they/them
| Nahlásit
Angličtina pády nemá,má jen časy.
| Nahlásit
Angličtina má některé pady ale vůbec se nepoužívají ale za to je tam hodně časů
| Nahlásit
A jaké jsou časy?
| Nahlásit
mají přítomný čas prostý, průběhový, předpřítomný, minulý prostý, průběhový, předminulý, budoucí prostý, průběhový, předbudoucí ..
| Nahlásit
Angličtina pády má. A to 4, stejně jako všechny ostatní germánské jazyky.
Je to nominativ (shoduje se s českým nom.), v něm je vždy podmět, tak je nominativ definován.
Pak Genitiv, který se shoduje s českým genitivem, je to pád přivlastňovací a má buď předložku "of" nebo, u podst. jm. označující osoby, města, lodě a doby může mít i příponu apostrof s. This is a house of my father. That is my uncle John's house. Last New Year's Eve was fantastic. Leave your car on the company's parking lot.
Dalším je dativ, který je vidět pouze u sloves se dvěma předměty, v dativu je předmět nepřímý:
Mary gave the roses to her mother. "my mother" je v dativu a to i když obrátíme pořadí a vypadne typická dativní předložka "to": Mary gave my mother the roses. Ve třetím pádu je ještě předmět po slovese "listen", právě proto je za ním vždy předložka "TO", je to historický zbytek.
Čtvrtým pádem je Objective, který odpovídá českému akuzativu (4), lokálu (6) a instrumentálu (7), v tomto pádě jsou všechny předměty přímé. Angličtina ovšem už dávno ztratila jevy, které by tyhle pády lépe zviditelnily, zůstaly jen ty předložky "of" a "to" (a to pouze jsou-li za přísudkem dva předměty!). A samozřejmě, místo, kde je jasně vidět, že nějaké pády v angličtině být musí, jsou zájmena, tedy jejich předmětné tvary (me, you, him, her, it, us, you them) kontrastující, ale místy se shodující s tvary podmětnými (I , you , he, she, it, we you, they) i zájmeno who má předmětný tvar: whom.
Takže, i při studiu jazyka je potřeba používat logiku, a zamyslet se nad tím, co to vlastně pády jsou, pak byste přišli na to, že i kdybysme chtěli vymslet jazyk zcela umělý a naprosto jednoduchý měl by minimálně dva pády, pro podmět a pro předmět. A i kdybysme tomu umělýmu jazyku dali do vínku totálně pevný slovosled (jako má anglina), stejně by tam ty pády byly, i kdyby se na venek nijak neprojevovaly, protože samotný pojem pád, NEZNAMENÁ poroměnné tvary podstatného jména, zájmena, přídavného jména, číslovky nebo členu, ale VZTAH k přísudku větu.
Gramatika je logický popis struktury jazyka, nebo také vztahů mezi strukturními prvky a lexkálními prvky jazyka. Gramatika je pokus o vytvoření logického obrazu jazyka tak, aby byl naučitelný i jinak než zapamatováním nezměrného počtu příkladů. Gramatika, je nástroj, kterým lze cizí jazyk uchopit rozumem a ne jen pamětí. A vo-vo-vo tom to je.
| Nahlásit
Anglické časy jsou 2 pro budoucnost, 2 pro přítomnost 2 pro minulost a 2 pro hypotetické děje. Krom toho jsou v činném rodě 2 úplné sady časů, v rodě trpném je 1 sada úplná (prosté) a druhá neúplná (průběhové). Ty dva časy jsou vždy čas základní, vztahující se k dané fyzikálně-biologické časové rovině; a čas prefektní, vztahující se k časům sousedícím a vyjadřující aspekt, neboli vid.
Z toho vyplývá:

PROSTÉ:
budoucí prostý I will drive.
předbudoucí prostý I will have driven.
přítomný prostý I drive.
předpřítomný prostý I have driven.
minulý prostý I drove.
předminulý prostý I had driven.
podmínka přítomná prostá (resp. podmiňovací způsob přítomný prostý) I would drive.
podmínka minulá prostá (resp. podmiňovací způsob minulý prostý) I would have driven.

PRŮBĚHOVÉ:

budoucí průběhový I will be driving.
předbudoucí průběhový I will have been driving.
přítomný průběhový I am driving.
předpřítomný průběhový I have been driving.
minulý průběhový I was driving.
předminulý průběhový I had been driving.
podmínka přítomná průběhová (resp. podm. zp. přít. průběhový) I would be driving.
podmínka minulá průběhová (resp. podm. zp. min. průběhový) I would have been driving.

TRPNÝ ROD:

PROSTÉ:
budoucí prostý The car will be driven.
předbudoucí prostý The car will have been driven.
přítomný prostý The car is driven.
předpřítomný prostý The car has been driven.
minulý prostý The car was driven.
předminulý prostý The car had been driven.
podmínka přítomná prostá (resp. podm.zp.přít. prostý) The car would be driven.
podmínka minulá prostá (resp. podm.zp.min. prostý) The car would have been driven.

PRŮBĚHOVÉ:

budoucí průběhový neni
předbudoucí průběhový neni
přítomný průběhový The car is being driven.
předpřítomný průběhový neni
minulý průběhový The car was being driven.
předminulý průběhový neni
podmínka přítomná průběhová (resp. podm. zp. přít. průběhový) neni
podmínka minulá průběhová (resp. podm. zp. min. průběhový) neni

Seřazeny dle logiky toku času a všechny najednou vedle sebe (nejlépe je položit do čtverce 2 x 2 na 4 listech papíru) zmatek, který v hlavách studentů vyvolává většina učebnic se začne skládat v řád. Dodržíme-li jednotné názvosloví a je jedno je-li čské, anglické nebo latinské, důležité je, aby student těm názvům rozumněl, celý systém se vyloupne na světlo. A najednou, po chvilce prohlížení a rozjímání ned tím vším uvidíte, že to nejsou žádné čáry a kouzla, je to zase stará dobrá logika, které nám je pomohla správně setřídit a zobrazit. Zksute si to sami, s jiným slovesem, a zkuste si pečlivě přeložit všechny možné varianty překladu. Pak pochopíte "o čem to je".
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek