Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Pufr

Dobrý den, prosím o pomoc s tímto výpočtem:
Máte pufr připravený smísením 150 ml CH3COOH o c = 0,2 mol/l a 100 ml
CH3COONa o c = 0,25 mol/l. Jaké bude pH pufru, pokud přidáme 10 ml HCl o
koncentraci c = 0,3 mol/l ?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
n(CH3COOH) = na = 0,15*0,2 = 0,03 mol; n(CH3COONa) = ns = 0,1*0,25 = 0,025 mol. Přídavek 10cm3 HCl
n(HCl) = 0,01*0,3 = 0,003 molpřevede toto množství soli na kyselinu. Nové složení pufru bude
na = 0,03 + 0,003 = 0,033; ns = 0,025 - 0,003 = 0,022
pH = pKa + log(ns/na) = 4,75 + log(0,022/0,033) = 4,57 ( z původního 4,67).

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek