Ontola > Jazyky > diskuze
| Nahlásit

Anglický jazyk

Dobrý den, prosím,co se hodí více do vět a proč? Děkuji za vysvětlení
1)I __________ drink a tea.
 a)rather
 b)would rather
 c)would prefer

2)Mary said: “I went to the cinema.” Mary said that she ____to the cinema.

 a)have gone
 b)has gone
 c)had gone

3)John said: “I will go to London.” John said that he ________to London.
a) has gone
b)have gone
c)would go

4)My trousers are too long I must ___________ them.
a) short
b)shorten
c)shorted

5)Tomorrow I ______________ working on this project for one month.
 a)have been
 b)had been
 c)will have been

6)I _____________ by a hairdresser.

a) have my hair cut
b)cut my hair
c) have cut


7)When a car __________ are you able to make it go again?
a)breaks down
b)breaks up
c)breaks off

8)I don´t have a sister and David doesn´t have one _______ .
 a)either
 b)neither
 c)too


9)I have made an arrangement for tonight, I ___________ my friend.
a)meet
b)will meet
c)am meeting

10)Here you are, __________!
 a)lastly
 b)at least
 c)at last

11)I am just _______with everything!
 a)fed off
 b)fed up
 c)fed out

12)He can't open the window. ____________
 a)Neither can I.
 b)Either can I.
 c)I can neither.

13)The guy is really irritating, he's getting _______my nerves.
a) up
 b)to
 c)on

14)The teacher said: “Sit down, children!” She told the children ____________.
a) they sat down
b)to sit down
c) to sat down

15)I saw two _______in the _______ .
 a)deer, wood
 b)deer, woods
 c)deers, woods
Témata: angličtina

4 reakce

| Nahlásit
1b: would rather = raději bych (fráze)
jinak 1a) rather = docela a 1c) by bylo I prefer drinkING tea (nebo I prefer TO drink tea)

2c) předmin.čas kvůli souslednosti časů

3c) stejný důvod jako ot.2

4b) to shorten = zkrátit (short = krátký, shorted = (z)krácený)

5c) bud.č.průběhový (kvůli tomorrow); ostatní časy odkazují do minulosti

6a) trpný rod (Mívávám/Mám své vlasy střižené/stříhané kadeřníkem)

7a) to break down = rozbít se, porouchat se
(break up = rozejít se, rozpadnout se (skupina, partnerský vztah), break off = ulomit, odlomit, oddělit (se))

8a)

9c)

10c) konečně

11b) to be fed up = mít toho dost (Prostě toho mám všeho až po krk!); od "to feed" = nakrmit (tedy fed up = "být nakrmen až nadoraz/po vršek/naplno")

12a) obdoba ot.8

13c) fráze (to get on sb.'s nerves = lézt někomu na nervy)
get up = vstát, postavit se
get on = dát se na to, pustit se do toho, nasadit, navléknout apod.

14b) infinitiv

15b) mn.č. od deer je deer
woods = les
wood = dřevo
| Nahlásit
Doplněk k 4: zkrácený je shortened
shorted je krácený ve smyslu okradený
| Nahlásit
Oprava: 14. Ne infinitiv, ale "vedlejší věta (zkrácená?)" (Zapomněl jsem, jak se tomu říká :(
"to sit down = aby si sedli"
| Nahlásit
Děkuji vám moooc.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek