| Nahlásit

Příklad fyzikální chemie

Zdravím,
Vypočítejte parciální objemy vody, dusíku a kyslíku a parciální tlaky dusíku a kyslíku ve vlhkém vzduchu o objemu 2 dm3 a celkovém tlaku 101,32 kPa. Parciální tlak vodní páry je 12,33 kPa. Složení suchého vzduchu je 21 % obj. O2 a 79 % obj. N2.
jak to spočítat?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Molární zlomek H2O je X(H2O) = 12,33/101,32 = 0,1217 => molární zlomek vzduchu je X(vzd.) = 1 - 0,1217 = 0,8783
X(N2) = 0,79*0,8783 = 0,6939; X(O2) = 0,21*0,8783 = 0,1844.
p(H2O) = 12,33 kPa; p(N2) = 101,32*0,6939 = 70,306 kPa; p(O2) = 101,32*0,1844 = 18,683 kPa
Parciální objemy: V(H2O) = 0,1217*2 = 0,2434dm3; V(N2) = 0,6939*2 = 1,3878dm3; V(O2) = 2*0,1844 = 0,3688 dm3

Platí to, pokud všechny složky považujeme za ideální plyny. Pak molární zlomky se rovnají objemovým zlomkům.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek