Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

mohla bych poprosit o pomoc. mám vypočítané pH normálně, ale teď nevím, když je tam přesněji jestli to počítat přes iontovou sílu(ale moc nevím jak)

Vypočtěte co nejpřesněji pH roztoku 0,2 mmol/l chloroctové kyseliny. pKa = 2,86
Témata: chemie

5 reakcí

(Upr. 02.04. 19:55) | Nahlásit
Ka = 1,3804*10^-3 = c(H+)^2/(c(CH2ClCOOH)-c(H+) = c(H+)^2/(2*10^-4 - c(H+)
1,3804*10^-3*(2*10^-4 - c(H+) => 2,7608*10^-7 - 1,3804*10^-3 * c(H+) = c(H+)^2
C(H+)^2 + 1,3804*10^-3*c(H+) - 2,7608*10^-7 = 0; c(H+) = 0,0001772 mol/dm3 H3O+
pH = 3,75
Myslím, že o aktivity nejde. Při koncentracích 10^-3mol/dm3 a menších je aktivitní koeficient blízký 1. Problém je v disociační konstantě:
Ka = c(H+)*c(A-)/(c(HA) - c(A-)) kde c(H+) = c(A-) a c(HA) je analytická koncentrace kyseliny.
Člen (c(HA) - c(H+)) je rovnovážná koncentrace kyseliny, tedy analytická koncentrace snížená o disociovaný podíl. Při pKa < 2 (silné kyseliny) počítáme c(H+) = c(HA), při pKa > 4 (slabé kyseliny) úbytek koncentrace kyseliny disociací zanedbáváme. A při 2< pKa < 4 s ním počítáme. To je právě ten čitatel (c(HA) - c(H+)). To vede ke kvadratické rovnici
c(H+)^2 + Ka*c(H+) - c(HA)*Ka = 0 ; smysl má jen kladný kořen.

Nějaké nejasnosti?
| Nahlásit
Jo už to pomalu chápu, já to právě počítala přes normální slabou kyselinu a přišlo mi to právě až moc lehké, ale počítat kvadratickou rovnici mě vůbec nenapadlo. Děkuji moc za vysvětlení
| Nahlásit
Hodnota pH vodného roztoku 0,045 mol/l benzoové kyseliny je 2,78. Vypočítejte pKa této látky.
pH= 0,5*(pka-logc)
2,78=0,5*(pka-log0,045)
pka= (2,78/0,5)+log0,045= 4,21
ještě jeden příklad můžu to takhle počítat ?
| Nahlásit
Řekl bych, že ano. Tabulková hodnota je 4,19.
| Nahlásit
děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek