Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

chemická fontána

Chtěla bych se zeptat, proč vzniká chemická fontána po smíchání vody a HCl ?
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
Mohla bys ten pokus popsat? Bez uspořádání aparatury se na to dá obtížně odpovědět.
| Nahlásit
1. Do kádinky jsme odlili 400ml pitné vody a přidali 3-5kapek indikátoru.
2. Do kulaté baňky jsme nakapali 1-2 ml HCl
3. Aparaturu jsme utěsnili zátkou a zahřáli nad kahanem
4. Aparaturu jsme obrátili dnem vzhůru a sledovali efekt fontány.
| Nahlásit
Tou zátkou patrně procházela trubička. Po ztahřátí baňky a utěsnění zátkou jste volný konec trubičky ponořili do obarvené vody. Chladnutím se v baňce vytvořil podtlak a atmosféra v ní obsahovala vysokou koncentraci chlorovodíku. Při chladnutí byla do baňky nasávána voda, ve které se navíc intenzivně rozpouštěl plynný chlorovodík a tím se udržoval podtlak v baňce, spolu s kondezací vodní páry (obojí pocházelo z přidané HCl). Pokud bylo ústí trubičky v baňce vhodně tvarováno, vytvářela proudící voda efekt fontány. Podobný pokus je možno provádět i s amoniakem.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek