| Nahlásit

chemie příklad

Za laboratorní teploty je v tlakové lahvi o objemu 10 litrů skladován kyslík pod tlakem 12 MPa. Jaký objem plynu se z tlakové láhve uvolní při jejím kompletním vypuštění proti normálnímu tlaku? R = 8,314 J×mol-1×K-1
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Stavová rovnice ideálního plynu p*V = n*R*T se pro izotermický děj kdy pravá strana vztahu je konstantní, dá vyjádřit vztahem p*V = p1*V1 = p2*V2=.... = n*R*T. Vybereme si jen první dva členy: p*V = p1*V1 => 12*10^6*10dm3 = 101325*V1 => V1 = 12*10^7/101325 = 1184,31 dm3.

OK?
| Nahlásit
Děkuju moc
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek