| Nahlásit

Clausiova–Clapeyronova rovnice, disociační stupeň

1) Barometrický tlak na vrcholu Mont Blancu je cca 57 kPa. Odhadněte
teplotu varu vody (ve ◦C) na Mont Blancu z Clausiovy–Clapeyronovy
rovnice. Výparná entalpie vody je 41 kJ mol−1
.

2) Hodnota pH 0,022M roztoku slabé jednosytné báze byla 11,02. Jaký
byl disociační stupeň? Jaké bylo pKb této slabé báze?

Mohl by mi někdo poradit, jak s tím pohnout? Děkuji
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Výsledky:
1) Teplota varu vody na vrcholu Mont Blancu je cca 84 ◦C.
2) Disociační stupeň je 4,76 % a pKb = 4,302. (Pozn.: S použitím nejjednodušších
vzorců.)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek