| Nahlásit

Ako vypočítať príklady kryštalizácie ?

Ahojte, chcel by som Vás poprosiť či by ste mi vedeli pomôcť s 3-ma príkladmi z chémie ? Dostali sme ich na úlohu vypočítať. Ale nejde mi to :( .

PRíKLAD 1: 100g roztoku síranu meďnatého nasýteného pri teplote 80 stupňov ochladíme na 10 stupňov. Vypočítajte koľko gramov modrej skalice vykryštalizuje pri danej teplotnej zmene ak poznáme: A, rozpustnosť bezvodého síranu meďnatého pri teplote 80 stupňov je 55g síranu v 100g vody. B, a pri teplote 10 stupňov je rozpustnosť 17,4g síranu v 100g vody. C, mólová hmostnosť CuSo4 je 159,604g.mol a modrej skalice je 249,604g.mol.

PRíKLAD 2: Pacientovi sa pri vyšetrení žalúdka odobralo sondou v priebehu 30 minút 45ml žalúdočnej šťavy. Z tejto vzorky sme dali do kadičky 5ml a doplnili sme to destilovanou vodou do objemu 20ml. Vzniknutý roztok sme zneutralizovali pridaním 4ml roztoku NaOH, kt. mal koncentráciu 0,5mol.l. Vypočítajte aká bola sekvencia žalúdočnej kyseliny za hodinu. (koľko mólov a gramov HCl vytvorenej za hodinu.)

PRíKLAD 3: A, - Rozhodli sme sa kryš. prečistiť NaCl pričom máme roztok 50g NaCl pri teplote 20 stupňov. Vypočítajte koľko ml vod je potrebné použiť na rozpustenie 50g soli aby vznikol pre teplote 20 stupňov nasýtený roztok. (Rozpustnosť NaCl pri 20 stupňoch je 36g soli na 100g vody.)
B, - Určte percentuálny výťažok kryštalizácie a percentuálne straty soli pri kryštalizácii ak viete, že sme získali 28g kryštálov NaCl a 62g nám zostal zvyšný roztok.


Veľmi by som Vás chcel poprosiť ak by ste niekto vedeli tieto príklady vypočítať či by ste mi s nimi pomohli. Treba nám to na utorok do školy a nemám zatiaľ ani jeden :( . Ďakujem už vopred.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: Uvidíš, že je to celkem jednoduché. Ať hmotnost nasyceného roztoku při 10°C je m1, hmotnost krystalů je m2 a hmotnost nasyceného roztoku při 80°je m3. Rozpustnosti si přepočítáme na hmotnostní zlomky:
A: Celková hmotnost je 100g vody + 55g síranu = 155g; w3 = 55/155 = 0,3548
B: w1 = 17,4/117,4 = 0,1482;
C: krystaly pentahydrátu můžeme také považovat za roztok. Celková hmotnost je M(pentah.), v něm je M(CuSO4). w2 = 159,604/249,604 = 0,6394. A teď směšovací rovnice:

w1*m1 + w2*m2 = w3*m3 => 0,1482*m1 + 0,6394*m2 = 0,3548*100g; ještě platí zákon zachování hmoty:
m1 + m2 = m3 => m1 + m2 = 100 => m1 = 100 - m2 dosadíme do první rovnice za m1:
0,1482*(100-m2) + 0,6394*m2 = 35,48 => 14,82 - 0,1482*m2 + 0,6394*m2 = 35,48
0,4912*m2 = 20,66 => m2 = 42,06g CuSO4.5H2O

2: Tomu nerozumím. Není problém vypočítat množství kyseliny ve 45cm3 vzorku. Ale neznám celkové množství žaludeční šťávy. Co je vlastně ta "sekvence"?

3: Když se rozpustí ve 100g vody 36g NaCl, pak 50g soli se rozpustí ve
m(H2O) = 100*50/36 = 138,89g vody.
Pro B. opět vypočteme hmotnostní zlomek nasyceného roztoku při 20°C:
w = 36/136 = 0,2647 ; Ve zbylém roztoku bylo m(NaCl) =62*w = 62*0,2647 = 16,41g NaCl.
Celkové množství soli tedy bylo m(celk.) = 28 + 16,41 = 44,41g
Výtěžk % = 100*28/44,41 = 63,05%.

OK?
| Nahlásit
Ďakujem veľmi pekne :) :) .
Čo sa týka druhého príkladu a významu sekvencie = Vypočítajte aká bola sekvencia žalúdočnej kyseliny za hodinu by malo byť = vypočítajte koľko mólov a gramov HCl vytvorenej za hodinu. A celkové množstvo žalúdočnej šťavy sme nedostali len, že za 30 minút koľko vybrali ...

A ešte k trojke :) , ak vyšlo, že výťažok je 63,05 percenta, straty soli je zvyšok ? teda 36,95 percenta ?
(Upr. 19.09.2014 20:24) | Nahlásit
U té trojky uvažuješ správně. S tou dvojkou ti bohužel nepomůžu.
| Nahlásit
Ďakujem ti za pomoc. Veľmi mi to pomohlo. :)
| Nahlásit
dobrý deň potrebujem pomôcť a vysvetliť taketo priklady lebo im nerozumiem:
Vypočitajte hmotnosť roztoku KBrO3 pri teplote 100°C a ochladením na 20°C vykryštalizovalo sa 50g KBrO3
w{100°C}=0,332g
w{20°C}=0,064

Ďakujem
| Nahlásit
Máš to v samostatném dotazu. Tam máš poněkud jiné rozpustnosti. Tak vezmeme tvé hmotnostní zlomky. Uvědomíme si, že součet hmotnostních zlomků složek roztoku je rovný 1. Pro
w(KBrO3) = 0,332 => w(H2O) = 0,668 a pro
w(KBrO3) = 0,064 => w(H2O) = 0,0,936.
mějme nyní roztok se 100g vody. Pak nasycený roztok při 100°C bude mít hmotnost m(100°) = 100/0,668 = 149,7g
a po ochlazení na 20°stále obsahuje 100g vody, ale jeho hmotnost bude m(20°) = 100/0,936 = 106,84.
m(kryst.) = 149,7-106,84 = 42,86g KBrO3 vykrystaluje ze 149,7 g roztoku nas. při 100°. Pak tedy potřebujeme
m(100°) = 149,7*50/42,86 = 174,64g roztoku, nasyceného při 100°C.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek