Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Reakce Cd+HCl

Jestliže reakce Cd+HCl reaguje pomalu kvůli malé rozpustnosti vodíku, tak proč neprobíhají pomalu všechny reakce neuslechtilych kovů s HCl (při kterých vzniká H2)
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Je pravidlem, že na jednoduché otázky bývají složité odpovědi, jako v tomto případě.
Rozpouštění kovů v kyselinách probíhá v několika krocích. Zjednodušeně je můžeme popsat dvěma rovnicemi:
Cd = 2e + Cd++ a následně H+ + e = H. Ze zrnka kovu přechází do roztoku atom kadmia a ponechává v kovu své dva valenční elektrony. Kladně nabitý ion vodíku H+ se přitiskne k zrnku kovu, převezme odsud jeden elektron a vznikne atomární vodík bez náboje. Tím sníží záporný náboj zrnka kovu a umožní přechod dalšímu atomu Cd do roztoku. Různé kovy se liší tím, jak velké záporné napětí je potřeba, aby došlo k vylučování vodík - říká se mu vylučovací přepětí vodíku. Na železe je nejmenší, jedno z největších je na příklad na rtuti. V důsledku toho se na rtuti vylučuje při elektrolýze sodík (a rozpouští se ve rtuti na amalgam), zatím co na většině jiných kovů se vylučuje vodík.
Rozdíl mezi ušlechtilými a neušlechtilými kovy je v tom, že ušlechtilé kovy své valenční elektrony odevzdávají neochotněji než vodík, a zrnko takového kovu se v roztoku svých solí nabíjí kladně. K vylučování vodíku nemůže dojít. Neušlechtilé kovy se chovají stejně jako kadmium, liší se jen nábojem, který ve styku s vodným prostředím vzniká, a ochotou vodíku odebírat z daného kovu elektrony (vylučovací napětí). Nejmenší vyločovací napětí má platina, zejména v podobě platinové černi.
To by snad mohlo stačit.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek