Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Elektrochemie - příklady

Nepomohl by mi někdo s těmito příklady prosím? Chemii jsem neměl přes 2 roky a vůbec nevím jak se to dělá.

1) Jakou intenzitu má proud, díky kterému se při elektrolýze taveniny SrI2 vyloučilo za 85,8 minut 80,4 g Sr.

2) Vypočítejte elektromotorické napětí článku složeného z rutheniové elektrody ponořené do roztoku ruthnatých kationtů o koncentraci 0,5 mol/dm3 a hořčíkové elektrody ponořené do roztoku hořečnatých kationtů o koncentraci 2,8 mol/dm3 při teplotě 40 °C.

3) Jaký je elektrodový potenciál stříbrné elektrody ponořené roztoku svých kationtů o koncentraci 0,8 mol/dm3 a teplotě 46 °C?

4) Jaká je relativní atomová hmotnost kovu, pokud při elektrolýze projde elektrolytem obsahujícím dvojmocné kationty tohoto kovu procházel proud 2,3 A po dobu 81,2 minut a zároveň se na elektrodě vyloučí 3,6897195854922 g tohoto kovu?

5) Kolik gramů hliníku se vyloučí na katodě, pokud prochází taveninou Al2(SO4)3 proud o intenzitě 9,7 A po dobu 6,0 minut.

6) Za jak dlouho se při elektrolýze roztoku AgNO3 vyloučí 38,6 g Ag, pokud jím protéká proud o intenzitě 0,5 A?
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Příklady 1,4,5 a 6 jsou příklady na elektrolýzu. Takže trochu teorie úvodem. Jak jistě víš mol je látkové množství částic. Pokud jsou těmito částicemi elektrony, jeden elektron má náboj 1,6022*10^-19 Coulombu a jeden mol elektronů tedy představuje náboj
Q = 1,6022*10^-19*6,022*10^23 = 96485 C. Rozměr Coulombu je A*sec. Jestliže roztokem, obsahujícím kation s jedním kladným nábojem bude procházet proud, bude se kov redukovat:
Ag+ + e = Ag; na vyloučení 1 molu Ag tedy potřebujeme 96485C = 96485 A*s = třeba 96,485A po dobu 1000 sec. Když tohle zapíšeme matematicky, dostaneme vztah n = Q/96485 = I[A]*t[sec]/96485 .
Q = 96485 C je Faradayova konstanta - náboj, který vyloučí 1 mol kationtu s jednotkovým nábojem.
Je evidentní, že pokud má ion dvojnásobná počet kladných nábojů, bude potřeba na vyloučení jednoho molu i dvojnásobný počet elektronů, tedy 2*96485C, a obecně na vyloučení jednoho molu katintu s z nábboji bude potřeba z*96485C. Dostáváme tak vztah n(M(z+)) = Q/(z*96485) kde Q je náboj.

1: n(Sr) = m/M = 80,4/87,62 = 0,9176mol Sr; Sr(2+) + 2e = Sr, z = 2; t = 85,8*60 = 5148sec.
n = I*t/(2*96485) => I = n*z*F/t = 0,9176*2*96485/5148 = 34,39A

4: jedná se o M++; n = I*T/(2*F) = 2,3*4872/(2*96485) = 0,0581mol
M = m/n = 3,6897195854922/0,0581 = 63,5064g/mol (Cu)

Zbývající dva příklady bys už měl zvládnout sám.

Pro příklady 2 a 3 jsou potřeba standardní elektrodové potenciály E°. Nemáš je náhodou v zadání? nebo mám hledat ve svých tabulkách?
| Nahlásit
Super díky moc, ty další 2 zkusím dopočítat :)

Ne nemám, mrkni se prosím :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek