Ontola > diskuze
| Nahlásit

Příklad na ideální plyn

Ideální plyn o hmotnosti 0,2 kg má při teplotě 27°C objem 0,4m a tlak 2.10 na pátou Pa. Měrná tepelná kapacita při stálém objemu je 0,6 kJ.K
a) Jaký je objem plynu, zvětší-li se při stálé teplotě jeho tlak na hodnotu 4.10 na pátou Pa?
b) Jaký je tlak plynu při objemu 0,1 m3 a teplotě 327°C?
c) Jaké teplo plynu dodáme, zvětší-li se při stálém objemu jeho teplota z 27°C na 327°C?
Témata: Nezařazené

6 reakcí

| Nahlásit
Údaj o tepelné kapacitě je neúplný co do rozměru. Předpokládám, že má být 0,6kJ/(K*kg).
Pro první a druhou otázku použijeme vztah p*V/T = p1*V1/T1; připomínám, že že symbol T značí teplotu v kelvinech, tedy t°C + 273,15.
a: p*V = p1*V1 => V1 = 2e5Pa*0,4/4e5Pa = 0,2m3
b: p*V/T = p1*V1/T1 => p1 = p*V*T1/(T*V1) = 2e5*0,4*600,15/(300,15*0,1) = 1,6e6Pa = 1,6MPa
c: Q = 0,6e3*0,2kg*(327-27) = 36000J = 36kJ

OK?
| Nahlásit
Ano, je to v pořádku. Děkuju A dá se to vypočítat i jinak nebo vždy jen takhle?
| Nahlásit
V podstatě je to stavová rovnice ideálního plynu, kde se vykrátí konstantní veličiny, v tomto případě n*R. Takže záleží na tom, co se má počítat. U toho tepla je důležité, že jde o izochorický děj.
| Nahlásit
Dobře, děkuju moc.
| Nahlásit
Mám problém, nevychází mi za b)
| Nahlásit
A teď tady mám další zadání:
Ideální plyn o hmotnosti 0,2 kg má při teplotě 27°C objem 0,4m a tlak 2.10 na pátou Pa. Měrná tepelná kapacita při stálém objemu je 0,8 kJ.K
a) Jaký je tlak plynu, zvětší-li se při stálém objemu jeho teplota na 327°C?
b) Jaký je objem plynu při tlaku 8*10 na pátou Pa a teplotě 177°C?
c) Jaké teplo plynu dodáme, zvětší-li se při stálém tlaku jeho teplota z 27°C na 327?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek