Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Mechanika Fyzika

Prosím o pomoc:
1. Týmž místem projedou ve stejném směru v časovém odstupu dvě auta. První auto se pohybuje se zrychlením a má při projíždění místa M rychlost , druhé se pohybuje se zrychlením a má v tomtéž místě rychlost . Za jakou dobu od okamžiku projetí místa M prvním autem dostihne druhé auto první? (60s)
2.Dvě tělesa se pohybují rovnoměrně po téže přímce rychlostmi a . Pohybují-li se stejným směrem, roste vzdálenost mezi nimi o za každých . Pohybují-li se proti sobě, zkracuje se až do jejich střetnutí vzdálenost mezi nimi o za každých . Určete rychlosti obou těles.(v1=1,1m.s-1, v2=0,5m.s-1)
3.Plavec plovoucí rychlostí 1,25 m · s-1 vzhledem k vodě má přeplavat řeku 150 m širokou. Je-li směr rychlosti jeho plování kolmý na proud, je unesen proudem řeky o 120 m níže. Jaký směr vzhledem k proudu musí zvolit, má-li doplavat do protilehlého bodu na druhém břehu? Jak dlouho v tomto případě poplave?(alfa = 54 stupnu , t = 3,3 min)
Dekuju
Témata: fyzika

1 reakce

(Upr. 04.10.2016 18:11) | Nahlásit
Ze zadání něco vypadlo.

viz

https://www.ontola.com/cs/di/mechanika-8
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek