(Upr. 07.01.2021 10:33) | Nahlásit

Jaký slovní druh je slovo jak

Témata: slovní druhy
Odpověď

Slovní druh jak:

 • podstatné jméno
  • Jak je tibetské zvíře (horský tur s dlouhou srstí)
 • zájmenné příslovce
  • tázací – vyjadřuje otázku po způsobu nebo míře, či zřeteli, například: jak jsi to řekl?; jak dlouho to trvalo?; jak je to možné?; jak se máš?
  • vztažné – připojuje vedlejší větu vztažnou, zejména příslovečnou způsobovou s významem přirovnávacím (často spolu s výrazem „tak“) nebo omezovacím, například: jak řekl, tak udělal; nemůže už (tak), jak by si přála; tak dlouho, jak je možné; jak si kdo ustele, tak si lehne
  • neurčité (s opakovaným slovesným tvarem), například: buď jak buď; dělej jak dělej
  • ve větách zvolacích (zpravidla ještě s jiným příslovcem) vyjadřuje míru a obvykle velké množství, nebo překvapení, údiv, rozmrzení, například: jak rychle to uteklo!; jak špatně vypadá!; jak rád bych to viděl!; jak je tu krásně!
 • spojka
  • podřadicí používaná při sdělení nějakého obsahu po slovesech pozorování, myšlení, mluvení a podobně, například: viděl, jak upadla; vyprávěl, jak zmeškal vlak; cítil, jak na něj jde mdloba; přemýšlel, jak to napravit
  • souřadicí slučovací ve spojení „jak – tak“ s funkcí zdůraznění, například: vynikal jak nadáním, tak houževnatostí; jak u nás, tak v cizině
Diskuze
| Nahlásit
podstatné jméno, spojka nebo příslovce
| Nahlásit
Já právě nevím xdddd
| Nahlásit
Já právě nevím xdddd
| Nahlásit
Uživatel Anonym Kylabuq upravil wikiodpověď.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek