| Nahlásit

Proud vody

Mohl by mi prosím někdo vysvětlit proč se voda po výtoku z kohoutku za nějakou dobu rozpadá na kapky?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
muze za to povrchove napeti vody
| Nahlásit
A proč nejdříve teče v jednom souvislým sloupci?
| Nahlásit
Na vytékající vodu působí několik sil. Povrchové napětí, viskozita, odpor prostředí (laminární/turbulentní proudění), tlak a rychlost, gravitace.
Kromě toho u kohoutku ještě to, zda má perlátor či nemá (přítomnost vzduchu).

Kapaliny zaujímají energeticky nejméně náročný tvar, to je koule , pokud na ně nepůsobí jiná síla, pak je to objem nádoby.
Určitě jsi z vesmírná stanice viděl, že kosmonauti ve stavu beztíže mají s kapalinami problém. Od pití po vyměšování (moč). Kapaliny nevyplňují nádobu působením gravitace, ale sbalí se do koule. Stav beztíže lze simulovat i v zemských podmínkách, rychlým pohybem ve směru gravitačního zrychlení. Střemhlavý let letadla.
Voda z kohoutku vytéká ve směru gravitace, zrychluje, proud se zužuje, nakonec se trhá působením povrchového napětí, vznikají "kapky". Zúčastňující se na tom různou měrou všechny síly nahoře uvedené.
| Nahlásit
Dobře, to chápu.. A jak zjistím kdy se přesně začne pod tím kohoutkem trhat působením povrchového napětí? (obecně)
| Nahlásit
A dejme tomu že to proudění je laminární.
| Nahlásit
K laminárnímu proudění dochází pouze u ideální kapaliny.

Voda vytékající z kohoutku ve směru gravitace, má udělenu určitou energii - rychlost a tlak. Rychlost se zvyšuje, tlak se snižuje (hydrostatické paradoxum) nad kohezí (přitažlivost molekul) udržující pramen pohromadě převládne za pomoci podtlaku a změny gravitačního působení, povrchové napětí (mající základ v kohezi). Voda se rozpadne do kapek.
| Nahlásit
Neraďte mu! Je to z probíhajícího kola FYKOSU. Že se nestydíš...
| Nahlásit
FYKOS

Úloha II . E … vodní rozpad (8 bodů)

V jaké hloubce pod vodovodním kohoutkem se rozpadá pramínek vody na kapičky? Jak to závisí na průtoku vody?
http://fykos.cz/zadani

Anonym Sacijuk
Otázka je tady na vlákně položena poněkud jinak.
| Nahlásit
Já vím že je to z probíhajícího kola fykosu, ale pouze se radim a konzultuju a to dokonce i na odlišných příkladech než jsou v zadání. A v pravidlech soutěže je napsáno do slova a do písmene "Nebojte se konzultovat své problémy s kýmkoliv". Naopak opisovat je zakázáno. Já ale nic neopisuji a pouze se radim, ptám na vysvětlení teorií a pojmů, které nechápu. Vše v souladu s pravidly.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek